Blant de beste på pakkeforløp for kreft

I oktober var Sykehuset Østfold best i Helse Sør-Øst og nest best i landet, på oppfølging av pasienter i pakkeforløp for kreft.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 20.11.2019
Sist oppdatert 10.08.2020
Liv Marit Sundstøl
Prosessdirektør og klinikksjef Liv Marit Sundstøl.

​Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp som beskriver hvordan pasienter skal behandles og utredes ved mistanke om kreft. De følger pasientene fra en konkret mistanke til utredning og eventuelt behandling. Pakkeforløpene skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for pasienten, gi god informasjon og mulighet for medvirkning underveis i forløpet, og raskere diagnose og eventuell behandling.

Helsedirektoratet følger opp og måler sykehusenes arbeid med pakkeforløp ut fra to hovedkriterier, for å se om målet med pakkeforløp oppfylles.
- Vi følges opp nasjonalt innen to områder; andel pasienter som er inkludert i pakkeforløp og andel pasienter som har startet behandling innen anbefalt forløpstid. Det nasjonale målet på begge disse indikatorene er 70 prosent. Det første har vi ligget bra an på lenge, men forløpstid har variert mer. Derfor er det ekstra gledelig at vi i oktober ble best i Helse Sør-Øst, og på landsbasis var det kun Haraldsplass Diakonale Sykehus som var bedre enn oss, sier prosessdirektør og klinikksjef Liv Marit Sundstøl i Sykehuset Østfold.

Samlet i Østfold er 81 prosent av pasientene i pakkeforløp for kreft behandlet innen definert tid, og det er godt over det nasjonale målet på 70 prosent.

- Dette er kjempebra. Vi har jobbet veldig godt og systematisk i Sykehuset Østfold med dette over lengre tid. Alle har jobbet samlet for å få til gode resultater, og vi er helt avhengig av forløpskoordinatorene for å lykkes, sier Sundstøl. Forløpskoordinator kan kontaktes av både pasient og fastleger, og skal koordinere forløpet med booking av timer for pasientene, fra henvisning er mottatt ved sykehuset og utredning starter.

Det er nasjonalt utarbeidet totalt 28 ulike pakkeforløp for kreft, og de første kom i 2015. Enkelte av pakkeforløpene tilbys ikke i Østfold, fordi det er krefttyper hvor pasientene må til Oslo eller andre steder for å bli utredet eller få behandling.

- Når mange av pasientene sendes til Oslo fordi mye behandling foregår der og vi likevel får det til, så er det takket være en skikkelig innsats, sier Sundstøl.

Pakkeforløp for kreft i Sykehuset Østfold