Biskopen besøker Kalnes

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, kommer på visitas til prestetjenesten ved Sykehuset Østfold Kalnes fredag 18. november.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.11.2016
En mann med skjegg og briller

​En slik visitas er knyttet til biskopens tilsynsansvar for sine prester og deres tjeneste, og sykehusets hovedprest Sigmund Nakkim opplyser at det gjerne går mange år mellom hver gang biskopen kommer på visitas til sykehusene.
Sommerfeldt har satt av fredagen til sitt besøk, og vil være på Kalnes fra kl. 08.30. Det hele starter med en enkel nattverdgudstjeneste i rom for stillhet og ettertanke kl 08.30 - 09.00. Gudstjenesten er åpen for de som har anledning til å delta.

Foruten møter med prestene og med viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen, skal han treffe ansatte i senter for lindrende behandling og delta under fredagskaffe på alderspsykiatrisk seksjon. I tillegg til biskopen kommer prosten i Sarpsborg og en medarbeider fra bispekontoret.

- Det er gjerne 8 - 10 år mellom hver gang biskopen kommer på visitas i menighetene i kirken. På sykehusene er det ofte noe lengre tid i mellom, opplyser Nakkim.