Billigere medisiner gir flere behandling

Pasienter og medarbeidere i Sykehuset Østfold har bidratt i en stor norsk studie som viser at det er trygt å bytte fra kostbare biologiske legemidler til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres. Det betyr at flere pasienter med kroniske tarmsykdommer og revmatologiske diagnoser kan få viktig behandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.05.2017
Et par menn i hvite skjorter
Magne Henriksen, overlege i gastromedisin og Haroon Ur Rashid, overlege i revmatologi er begge svært fornøyde med resultatene av studien.

​NOR-SWITCH-studien, ledet av Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus, er den første i sitt slag og har vekket stor internasjonal interesse. Nå er resultatene publisert i et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter, The Lancet. 

I alt 25 sykehus har vært involvert i studien og 482 pasienter har deltatt på landsbasis. I Østfold har til sammen 34 pasienter deltatt i studien. Alle pasientene i studien gikk på den biologiske medisinen Remicade® og hadde en av følgende sykdommer: leddgikt, spondyloartritt (Bektherev), psoriasisgikt, psoriasis, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.

- Det er spesielt at en studie undersøker virkningen av et medikament på ulike pasientgrupper. Her er pasienter med revmatologiske diagnoser, kroniske tarmsykdommer og hudsykdommer innlemmet i samme studie, sier Magne Henriksen, overlege i gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold.

Varte i et år

NOR-SWITCH er en randomisert, dobbelt blindet studie. Halvparten av pasientene i studien ble byttet over til den biotilsvarende medisinen Remsima®, mens den andre halvparten fortsatte på Remicade®. Deltakerne ble tett fulgt opp i et år, og underveis målte man blant annet sykdomsaktivitet, mulige bivirkninger, legemiddelkonsentrasjoner i blodet og om pasientene dannet antistoffer mot medisinen de fikk.

- Selve studien varte fra 2014 til 2015. De aller fleste pasientene vi spurte, sa ja til å være med, og pasientene fikk tett oppfølging underveis, forklarer Haroon Ur Rashid, overlege i revmatologisk avdeling.

Roser pasientene

- For å kunne gjøre slike studier er vi helt avhengige av at pasienter vil stille opp, og pasientene fortjener ros for at de er så positive. Det er jo en merbelastning å være med på studier som krever at pasienten må ta regelmessige blodprøver, og levere urinprøver og avføringsprøver, sier Henriksen.

Selv om pasientene er positive, møter legene også en del som er engstelige.
- Pasienter som har hatt mye plager og som går på legemidler som hjelper dem, kan være engstelige for å bytte til et nytt medikament. Da er det godt for oss å kunne referere til en studie som viser at dette er trygt, sier Rashid.

Helt trygt å bytte

Resultatene av studien viser at å la pasienter bytte fra den dyre medisinen til den mindre kostbare medisinen, ikke gir noen forskjeller i sykdomsaktivitet eller bivirkninger.

- Uansett hva vi målte fant vi ingen forskjell mellom Remicade® og biotilsvarende Remsima®. Det er med andre ord helt trygt å bruke den billigere medisinen, sier professor Tore K. Kvien ved Diakonhjemmet Sykehus, som har ledet studien.

Det har vært en tett dialog mellom sykehusene som har deltatt i studien. I tillegg fremhever Henriksen samarbeidet og innsatsen internt i sykehuset.
- Mye av oppfølgingen av pasientene er gjort av sykepleierne både på gastro og revma, sier han.

Effektive, men kostbare

Biologiske legemidler ble tatt i bruk på slutten av 90-tallet, og har siden det vært viktige i behandlingen av en rekke sykdommer. Biologiske legemidler er effektive, men også svært kostbare. NOR-SWITCH-studien åpner for at flere pasienter nå kan tilbys den beste behandlingen, fordi man nå vet at det er trygt å bytte pasienter fra en dyr behandling til en rimeligere. Dermed frigjøres det midler slik at flere pasienter kan behandles. 

Studien er fullfinansiert over det norske statsbudsjettet. Investeringen på 20 millioner har medvirket til en kostnadsreduksjon på omtrent 200 millioner kroner på landsbasis.

 

Biologiske og biotilsvarende legemidler

  • Blokkerer visse stoffer som forårsaker betennelse og vevsskade i leddene, tarmen og huden
  • Biologiske medisiner har en komplisert molekylstruktur og fremstilles ved avanserte metoder som blant annet involverer levende cellelinjer. Derfor er ikke de originale biologiske og de biotilsvarende legemidlene helt identiske.
  • Spørsmålet har derfor vært om det er trygt at pasienter som fungerer bra på originale biologiske legemidler bytter til biotilsvarende legemidler med tanke på effekt og bivirkninger.

Kilde: Diakonhjemmet Sykehus

Lenke til The Lancet