Best på forløpstid i Norge

I august har SØ høyest andel pasienter behandlet innenfor anbefalt forløpstid for kreftpakkeforløpene i Norge. -Mange har jobbet mye for å få dette til. Gode resultater på pakkeforløpene er et kvalitetstegn og gir en stor trygghet for alle som har behov for kreftbehandling hos oss, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Bjørn Hødal
Publisert 28.09.2022
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning

Et stort antall medarbeidere i sykehuset er involvert i arbeidet med kreftpakkeforløpene. Administrerende direktør Hege Gjessing og prosessdirektør Liv-Marit Sundstøl samlet noen av disse for å markere gode resultater.

Da kreftpakkeforløpene ble innført var hensikten at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet venting. Pakkeforløpet starter når sykehuset mottar henvisning og varer fram til behandlingen starter. For kreftpakkeforløpene er det satt anbefalte forløpstider. Forløpstidene varierer mellom de ulike kreftformene.

-Den viktigste kvalitetsindikatoren for kreftpakkeforløpene er andel pasienter som mottar utredning og behandling innenfor anbefalt forløpstid. Dette er testen på at kreftpakkeforløpene er godt organisert og fagmiljøene godt samkjørt i utredningen av pasientene, sier prosessdirektør Liv-Marit Sundstøl.

Hver måned mottar SØ en oversikt fra Helsedirektoratet om hvordan sykehuset ligger an. I statistikken rangeres alle sykehus i Norge som utreder og behandler kreft.

-Vi har lenge ligget i toppsjiktet i Norge, men i august klatret vi helt til toppen. Kreftpakkeforløpene involverer mange fagområder i sykehuset og setter samspillet vårt på prøve. Det er ekstra gøy at når vi lykkes, så lykkes vi sammen. Pakkeforløp er lagarbeid, sier Sundstøl.

markering med Hege.jpg

Torsdag møttes mange som er involvert i pakkeforløpene til en enkel markering med en is i sola foran hovedinngangen på Kalnes.

forløpskoordiantorer terese og mette.jpg


-Forløpstidene er noe vi følger med på, og vi er spente på resultatene hver måned. Så dette ville vi være med å feire, sier forløpskoordinatorene Mette Lindén og Therese Lomsdalen.

En forløpskoordinator er helt sentral i arbeidet med kreftpakkeforløpene. Det er forløpskoordinatoren som sikrer god logistikk slik at det ikke blir unødvendig venting for pasienten. Det er mange undersøkelser som skal bestilles og gjennomføres, før diagnose stilles og beslutning om videre behandling blir tatt.

-Det er viktig at alt klaffer. Det er mange logistikkpunkter før behandlingen kan starte, og det er ikke uvanlig at vi tar noen undersøkelser flere ganger for å være helt sikre, sier Lindén.

En viktig del av jobben er å holde pasientene informert om alt som skal skje.

-Vi prater mye med pasientene. Det er selvfølgelig en tøff tid for dem. Samtidig er det mange beskjeder de skal få. Alle pasienten får et visittkort med telefonnummeret vårt slik at de lett kan kontakte oss. Mange pasienter er redde for å ikke få med seg alt, og vi blir en viktig samtalepartner for å forklare og oppklare hva som skal skje videre, sier Lindén og Lomsdalen.​

forløpskoordinatorer2.jpg