Best i landet på å unngå fødselsrifter

Kun tre kvinner som fødte på Sykehuset Østfold i fjor og hadde fødselsforløsningen ved hjelp av tang eller vakuum, fikk rift i endetarmens lukkemuskel.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 24.06.2019
Sist oppdatert 10.08.2020
Simulerer fødsel
I dette rommet øver kvinneklinikkens medarbeidere på fødsler. Ved hjelp av "dukken Lucy", kan legene blant annet trene på vakuumfødsel, slik som her.

​- Det betyr at rumpene i Østfold er tryggest i landet, sier seksjonsoverlege Katrine Dønvold Sjøborg ved kvinneklinikken.

Sykehuset Østfold har landets sjette største fødeavdeling, og i fjor kom 2780 barn til verden her.  263 av fødslene var såkalt operative vaginale fødsler, altså fødsler hvor leger må tilkalles for å forløse barnet ved hjelp av tang eller vakuum.

- Årsakene til denne typen fødsel kan være mange. Alt fra langsom fremgang i trykketiden, til utslitt mor, at mor ikke kan trykke, fall i fosterlyden også videre. Fødsler hvor det ender med operative inngrep utgjør cirka 10 prosent av fødslene i Sykehuset Østfold, sier Sjøborg.

I fjorårets tall fra Medisinsk fødselsregister (Folkehelseinstituttet) som ble publisert nå i juni, er Sykehuset Østfold best i klassen på å unngå fødselsrifter.

Fra v. seksjonsoverlege Katrine Dønvold Sjøborg, seksjonsoverlege Else Uttgaard, seksjonsleder Anika M. Knutsson og avdelingssje

Fra v. seksjonsoverlege Katrine Dønvold Sjøborg, seksjonsoverlege Else Uttgaard, seksjonsleder Anika M. Knutsson og avdelingssjef Nina I. Håland Sørlie ved kvinneklinikken i Sykehuset Østfold.

Av 263 operative vaginale fødsler, ble 249 født ved hjelp av vakum og 17 med tang. Kun tre kvinner (1,1 prosent) fikk det som på fagspråket kalles perinealruptur grad 3 og 4, som vil si rift mot lukkemuskel i endetarmen.
- Slike rifter gir økt risiko hos kvinnen for lekkasjer av luft og avføring. På tross av umiddelbar operasjon med rekonstruksjon av lukkemuskel etter skaden, viser ulike studier at 25-60 prosent av kvinnene får vedvarende analinkontinens. De fleste av disse har lekkasje begrenset til luft, påpeker Sjøvold.

Totalt for alle fødeinstitusjoner i Norge endte 247 av fødsler som ble gjort med vakuum eller tang, med rift i endetarm hos mor. Det tilsvarer 4,5 prosent av fødslene.

Aldri sett så gode tall

Av de jordmorstyrte vaginale (vanlige) fødslene uten bruk av vakuum og tang, er også tallene for rifter lave. Her viste tallene for 2018 at 1,3 prosent av fødslene endte med rift i underlivet, og det er også et veldig godt resultat sammenliknet med resten av landet.

- Bruk av tang eller vakum gjør risikoen for rifter fire ganger så høy, og derfor er det sjelden at vi ser at tallet for rift i operative fødsler ligger på 1,1 prosent og dermed lavere enn en vanlig vaginal fødsel, sier Sjøborg. Hun kan ikke huske å ha sett så gode tall fra Sykehuset Østfold i Medisinsk fødselsregister tidligere.
Antall keisersnitt (sectio) i Østfold har også gått ned. I fjor ble det gjennomført 453 keisersnitt på Kalnes, og det tilsvarer 16,4 prosent av fødslene.

Øver for å forebygge skader

- Vi har en standardisert forløsningsmetode uavhengig av type forløsning. Det vil si at vi bruker de samme grepene og støtter på samme måte, enten barnet fødes på vanlig måte eller hjelpes ut med tang eller vakuum, forklarer Sjøborg.

Sykehuset Østfold har lenge fokusert på at både jordmødre og leger bruker spesielle grep når de tar imot barnet under fødsel.
- Vi har i grunnen jobbet jevnt og trutt med hele fødselsomsorgen over flere år. Dette kombinert med at vi har et stabilt personale kan også medvirke til de gode tallene, sier avdelingssjef Nina I. Håland Sørlie ved kvinneklinikken fornøyd.

Ved kvinneklinikken holdes det jevnlige fagdager, hvor fagrådgiver og jordmor Ann Morris i tett samarbeid med seksjonsoverlegene Katrine Sjøborg og Else Uttgaard gjennomgår og øver på støtteteknikk med leger og jordmødre. I et eget rom på avdelingen er det lagt til rette for så realistiske øvelser som mulig. Ved hjelp av dukker simulerer medarbeiderne ulike fødsler, og øver på grep og teknikker under forløsning.
- Vi øver så ofte vi har tid, sier seksjonsleder Anika M. Knutsson.

Færre fødsler blant unge

Men fødselstallene er også nedadgående, ikke bare i Østfold men i hele landet.
- Det vi ser, er at aldersgruppen 18 til 25 er veldig nedadgående. Men også i aldersgruppen 25 til 30 år er det færre fødsler, sier Sjøborg. Den aller største fødselsgruppen ved Sykehuset Østfold, uavhengig av om det er første barn eller flere, er når kvinnene er i 30-årene.

Simulerer fødsel

Legene simulerer fødsel for å øve