Besøksbegrensninger på kreftavdelingen

- De siste ukene har vi opplevd stort smittetrykk ute i samfunnet. Kreft- og hematologiske pasienter er ekstra sårbare. Døgnområde 10 har i likhet med resten av sykehuset hatt økende antall korridorpasienter. Av den grunn må vi nå begrense antall besøkende til et minimum, sier avdelingssjef Andreas Stensvold.

Publisert 29.12.2022

Andreas Stensvold

Besøk til døgnområde 10 ​​kreftsykdommer, ​​må avklares på forhånd med seksjonsleder på dagtid og vaktansvarlig sykepleier på kveldstid om pasienten kan få besøk på telefon 69 86 34 10.  Besøkende må bruke munnbind.