Beredskap avsluttet i Sykehuset Østfold

Tirsdag 24. januar 2023 klokken 14.00 går sykehuset ut av grønn beredskap. Det er færre pasienter med luftveisinfeksjoner, og overbelegget er redusert.

Bjørn Hødal
Publisert 24.01.2023
Eksteriørbilde av Kalnes

Belegget er stadig høyt i sykehuset, og sykefraværet blant medarbeidere er fortsatt høyere enn normalt. Men det er ikke behov for ekstraordinære tiltak som går utenfor rammene av ordinær drift.

Tirsdag morgen var overbelegget i sykehuset 36 pasienter. Det var registrert kun 3 pasienter med covid-19, 3 pasienter med influensa og 3 pasienter med RS-virus. Innleggelser grunnet luftveisinfeksjoner har fulgt en avtagende trend den siste uken.

Besøksbegrensningene, som innebærer at besøk må avtales med avdelingen på forhånd, opprettholdes inntil videre. Personer med luftveisinfeksjoner må fortsatt benytte munnbind for å hindre smitte i sykehuset.