Bekrefter utbrudd av VRE

Avdeling for smittevern bekrefter at det er et VRE-utbrudd i Sykehuset Østfold, og har iverksatt omfattende tiltak for å hindre videre smitte.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.01.2024
En bygning med et skilt på
Sykehuset Østfold Kalnes

- Vi har mottatt prøvesvar som viser at enda en pasient er smittet av bakterien, i tillegg til de fem vi allerede har påvist smitte hos, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen. 

Enterokokker er bakterier som tilhører vår normale tarmflora. Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er ikke mer farlig enn andre tarmbakterier, men de er mer motstandsdyktig mot antibiotika og derfor noe mer krevende å behandle.

Liten risiko for spredning

Det er per i dag én sengepost som er berørt av VRE-utbruddet som ble oppdaget i forrige uke. Sengeposten tilhører infeksjonsmedisinsk avdeling. Sykehuset har iverksatt en rekke tiltak i sengeposten, med blant annet prøvetaking av pasienter for å kartlegge eventuell spredning av smitte, og forsterket renhold og økt desinfeksjon.

Pasienter som har fått påvist bakterien, er isolert for å unngå at smitten videreføres til andre. 
- Dette er tiltak vi har hatt god erfaring med ved tilsvarende utbrudd tidligere, og det er liten risiko for at andre pasienter skal bli smittet, sier hun. 

Gir sjelden infeksjoner

VRE-smitte gir sjelden alvorlig sykdom, de fleste som får smitten merker ingenting til den. Likevel bør bakterien behandles med antibiotika dersom den er årsak til infeksjon. Det kan ta noe lenger tid å finne antibiotika som er effektiv, siden bakterien er mer motstandsdyktig mot antibiotika. Av pasientene som har fått påvist smitte, har tre pasienter fått infeksjon.

Viktig håndhygiene

Vancomycinresistente enterokokker smitter ved kontaktsmitte, enten via miljøet eller via hendene til helsepersonell. For å unngå at utbruddet sprer seg, er det nå viktig at alle medarbeidere har stort fokus på håndhygiene.

- Det er også viktig at pasienter og besøkende vasker hendene sine grundig. Urene hender sprer smitte. For friske personer er dette i utgangspunktet en ufarlig bakterie, men siden det er mange sårbare pasienter i et sykehus, er dette en bakterie vi vil bli kvitt så raskt som mulig, sier smittevernoverlegen.

Meldingspliktig

Utbrudd av antibiotikaresistente bakterier i sykehus, er meldingspliktige. Sykehuset Østfold har også informert Folkehelseinstituttet, regionalt kompetansesenter for smittevern, samarbeidende sykehus i Helse Sør-Øst, og kommuneoverlegene i Østfold.
 
- Vi tar prøver av alle pasienter fra sengeposten som skal overføres til andre sykehus eller til kommunehelsetjenesten, slik at vi ikke bringer smitte videre, sier smittevernoverlegen.