Behandlingshjelpemidler har flyttet

Seksjon for behandlingshjelpemidler er på plass i nyoppussede lokaler i 2. etasje på Helsehuset Sarpsborg.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 03.04.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sverre Granmark, Grethe Korsnes, Gunn-Lisbeth Riise, Anne Therese Vik Bjørnstad, Vidar Edvardsen, Kjersti Øen Olsen og Stine Tveter Westlie. (Foto: Sykehuset Østfold)

Sykehuset Østfolds seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) har flyttet fra 3.etasje til 2.etasje i Helsehuset Sarpsborg. De nye lokalene er på totalt 525 kvadratmeter og dermed er avdelingen tilbake i samme størrelse som de hadde tidligere.

Seksjon for behandlingshjelpemidler, Grethe Korsnes og Gunn-Lisbeth Riise
Seksjonsleder Grethe Korsnes og Gunn-Lisbeth Riise i de nye lokalene som blant annet gir behandlingshjelpemidler god lagerplass. (Foto: Sykehuset Østfold)

- Våre nye lokaler er godt tilpasset driften med tanke på effektiv og god arbeidsflyt, sier seksjonsleder Grethe Korsnes, og gleder seg over løsninger som kommer både brukere og medarbeidere til gode.

Bemanningshjelpemidler leverer ut nødvendig medisinsk teknisk utstyr med forbruksmateriell til hjemmebehandling.

Hva gjør behandlingshjelpemidler?

Behandlingshjelpemidler ble opprettet i 2001, og har siden 2003 holdt til i Sykehuset Sarpsborg, nå Helsehuset.

Seksjonen ligger under medisinsk teknologisk avdeling i sykehuset, og har totalt elleve medarbeidere. Fire konsulenter som også er saksbehandlere, er de første som møter de som tar kontakt. De behandler søknader, tar i mot varebestillinger og påser at pasienten får riktig utstyr som er rekvirert av legespesialist. Fra oktober 2015 til mars 2017 har godt over 4000 søknader vært til behandling.

Serviceavdelingen består av én fagansvarlig avdelingsingeniør og fem vedlikeholdskonsulenter. De har ansvar for alt medisinsk teknisk utstyr som benyttes til hjemmebehandlingen i fylket, samt retur og resirkulering av utstyret. Det er i dag registrert 11000 pasienter med ulike behandlingsbehov. De største brukergruppene er CPAP, Bipap/Vpap, respirator inhalasjon, oksygen, ernæring, smertepumper og insulinpumper/CGM.

Serviceavdeling verksted ved seksjon behandlingshjelpemidler i Sykehuset Østfold
Fagansvarlig avdelingsingeniør Vidar Edvardsen (midten) i serviceskranken på verkstedet med Terje Thoresen, Kai Ove Bogetveit, Agnar Hammer Andreassen, Thomas Helle og Finn Marius Hybert. (Foto: Sykehuset Østfold)

Tilpassede lokaler

- De nye lokalene gir oss mulighet til raskere resirkulering av utstyr. Vi gjenbruker utstyr for 350.000 kroner hver sjette uke, opplyser seksjonsleder Grethe Korsnes.

Desinfeksjonsrom behandlingshjelpemidler.
Ved bruk av desinfiseringsrobot fylles rommet med hydrogenperoksid.

Alt brukt utstyr blir rengjort og deretter plassert i desinfeksjonsrommet. En desinfeksjonsrobot fyller rommet med hydrogenperoksid som trenger inn i alle deler og hulrom av utstyret. Prosessen tar rundt tre timer før alt er desinfisert.
Senger, toalettstoler eller rullestoler er utstyr som ofte er etterspurt fra avdelingene i Sykehuset Østfold. Behandlingshjelpemidler har ikke dette, men må henvise til Hjelpemiddelsentralen.

Mer informasjon: www.behandlingshjelpemidler.no