Behandling uten medisiner

Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt medisinfritt tilbud i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden-Sarpsborg.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 19.01.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Foran fra venstre: Ingrid Dahl (seksjonsleder), Birgit Skeie (sykepleier), Wenche Søby (sosionom). Bak fra venstre: Kari Gjelstad (avdelingssjef), Gunn Eva Svendsen (sosionom), Magnus Fransson (psykolog), Kåre Odland (overlege)

​Oppdraget fra helsemyndighetene er tydelig: Medisinfri behandling skal tilbys alle pasienter i psykisk helsevern som ønsker dette, så langt det er faglig forsvarlig. Medikamentfrie tilbud skal være godt tilgjengelig og primært integrert i det generelle behandlingstilbudet.

- Vi åpnet det nye tilbudet i desember, og har foreløpig kun hatt et par pasienter til behandling. Nå når dette tilbudet blir bedre kjent, håper vi at flere vil benytte seg av det, sier Gjelstad.

Fylkesdekkende tilbud

Tilbudet om medisinfri behandling er særlig rettet mot pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser, men vil også kunne tilbys pasienter med andre tilstander. Pasienter som ønsker en systematisk nedtrapping av medikamenter, kan også få hjelp her.

Det nye tilbudet ligger i Haldenklinikken, hvor DPS Halden-Sarpsborg har sitt ordinære døgntilbud, men den medisinfrie behandlingen er et fylkesdekkende tilbud, så hit kan pasienter fra hele Østfold henvises. I utgangspunktet settes det av seks senger.
- Det er uklart hvor stor etterspørselen vil være, så vi må begynne med et tall. Dersom behovet viser seg å være større, må vi evaluere dette, sier Gjelstad.

Tverrfaglig

I Haldenklinikken står lege, psykolog, sosionom, fysioterapeut og ernæringsfysiolog sammen med kvalifisert miljøpersonale, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere, klare til å gi pasienten et bredt tverrfaglig behandlingstilbud. Alt fra å innarbeide riktig døgnrytme, mat og kostholdsveiledning til generell undervisning om de vanligste psykiske symptomer og trening på mestringsstrategier, står på ukeplanen.

- Det er viktig både for pasienten og for oss som jobber her, at vi kan spille på hverandres fagkunnskap. Det gir pasienten et helhetlig tilbud, sier Ingrid Muhle Dahl, seksjonsleder post 1, DPS Halden-Sarpsborg.

Henvises fra lokalt DPS

I utgangspunktet er målet at pasienter innen psykisk helsevern skal få behandling poliklinisk, det vil si uten å måtte være innlagt. Dette gjelder behandling både med og uten medikamenter.

- For at pasienter skal kunne henvises til det nye døgnbaserte tilbudet, må det være vurdert at poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig. Det er pasientens lokale DPS (distriktspsykiatrisk senter)som gjør denne vurderingen, og eventuelt henviser pasienten videre til Haldenklinikken, sier Dahl.

Frivillig

Alle pasienter som legges inn i enheten får tilbud om et psykososialt behandlingsopplegg uten bruk av medikamenter, og et individuelt behandlingsopplegg utarbeides i samarbeid med pasienten.
- Dette er et frivillig tilbud. DPS Halden-Sarpsborg er ikke godkjent for tvang, og det er ingen mulighet for å låse dører, sier Dahl.

Pasienter som henvises til det nye tilbudet, møter til en forsamtale.  Her skrives en gjensidig avtale om målsetting for oppholdet, behandlingsplan og kriterier for å avbryte behandlingsoppholdet.
- Vi vil også gjerne involvere pårørende helt fra start. De er en viktig ressurs som vil være til støtte også etter at pasienten er skrevet ut, sier Dahl.