Behandling av innsynsbegjæring fra VG

Sykehuset Østfold valgte å avslå VGs begjæring om innsyn i tvangsprotokoller. Brevene med vår begrunnelse kan leses her.

Publisert 19.12.2016
Sist oppdatert 20.12.2016

​I ett innlegg i VG 19. desember redegjør Sykehuset Østfold for sitt syn på utlevering av tvangsprotokollene. Sykehusets korrespondanse med Helse- og omsorgsdepartementet som det vises til kan leses her.

Anmodning om omgjøring av forvaltningsvedtak uten klage

Klagesak - sendes tilbake for ny behandling

Oversendelse av klage på avslag - begjæring om innsyn

Svar på klage over delvis avslag på innsyn

Svar på omgjøringsamodning