Bedre muligheter til å behandle overvektige pasienter

Sykehuset Østfold har fått på plass et forløp i bariatri for mottak av pasienter med sykelig overvekt. - Det er ingen tvil om at vi nå blir i bedre stand til å ta imot disse pasientene, sier Tonje Søfting Ringsrød.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 09.04.2019
Sist oppdatert 17.06.2020
En mann som står ved siden av en sykehusseng
Spesialsykepleier Tonje Søfting Ringsrød i rommet med utstyr tilpasset pasienter med sykelig overvekt.

​Tonje Søfting Ringsrød som er spesialsykepleier med stedfortrederansvar på observasjon og akuttkirurgi, har ledet den tverrfaglige gruppen med representanter fra overvektspoliklinikken, ambulanseseksjon, akuttmottaket, operasjon, intensiv og overvåkning. 
Sammen har de gjennomgått forløpet fra hjem til hjem, altså helt fra en pasient med sykelig overvekt transporteres inn til sykehuset og helt til pasienten skrives ut.

Hvem gjør hva

- Dette handler om generell øyeblikkelig hjelp, når vi får inn pasienter som vi ikke klarer å håndtere med det utstyret vi vanligvis bruker, på grunn av vekt eller størrelse, sier Søfting Ringsrød. Hun understreker at forløpet er beregnet på pasienter som kommer til sykehuset på grunn av øyeblikkelig hjelp, ikke planlagt behandling eller operasjoner.

Tonje Søfting Ringsrød

Tonje Søfting Ringsrød

Forløpet som nå er på plass, har fokus på ergonomiske forhold, forflytning, fysisk plassering og spesialtilpasset utstyr for den akutt syke pasienten og personell involvert i behandlingen.
- Hva vi har og hva vi trenger, er noe av det vi har gjennomgått. Vi har sett på ulike løsninger både ute i ambulansetjenesten og internt i sykehuset, hvor det har handlet om hvor og hvordan vi skal ta imot denne pasientgruppen, sier Søfting Ringsrød. Hun mener det har vært svært fint å få en skikkelig gjennomgang og avklaring av arbeidsoppgavene. Forløpet som er en veiledende retningslinje, bidrar til at sykehuset ivaretar pasientsikkerhet og ergonomiske forhold for pasient og medarbeidere ved mottak og innleggelse av akutt syke, bariatriske pasienter. Videre at det er tilstrekkelig personell og utstyr til stede ved transport, mottak og innleggelse av bariatriske pasienter.

Se også: Stor pågang av pasienter med sykelig overvekt

- Forløpet er ment å bidra til å begrense ressursbruken. For eksempel har vi avklart hvem som gjør hvilke oppgaver, hva hvis det blir snakk om operasjon, og når det kreves et høyere omsorgsnivå, sier Søfting Ringsrød.

Hun har også presentert det nye forløpet i Helse Sør-Øst.
- Så langt vi vet, er dette det første pasientforløpet for denne gruppen i Norge. Det har vært stor interesse for arbeidet vårt, sier Søfting Ringsrød.

Tilpasset utstyr

I Sykehuset Østfold er det i dag et eget rom tilpasset overvektige pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp som har behov for spesialtilpasset utstyr fra hjem til hjem. Bariatriseng, løfteseil, sklilaken, takhengt heis til forflytning av pasient, tilpasset WC/dusjstol og lenestol, er noe av det spesialtilpassede utstyret som er tilgjengelig.

I dette rommet i Sykehuset Østfold er det spesialtilpasset utstyr som takhengt heis, bariatriseng og spesialstol.

I dette rommet i Sykehuset Østfold er det spesialtilpasset utstyr som takhengt heis, bariatriseng og spesialstol.

En av de hvite ambulansebilene har mulighet til å ta større pasienter. I tillegg er det også inngått en leieavtale med et firma som ved behov kan levere en ekstra bariatrisk seng. Den betyr at sengen kan være på plass i løpet av kort tid.