Bare spør!

- Vi må oppfordre pasienter og pårørende til å spørre hvis det er noe de lurer på eller ikke forstår. God dialog reduserer risikoen for feil og misforståelser, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen. Fra mandag 18. september kjører Sykehuset Østfold kampanjen «Bare spør!».

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.09.2017
Helge Stene-Johansen
- En god dialog gir trygghet, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen

Norske brukerundersøkelser viser at pasienter glemmer mellom 40 og 80 prosent av informasjonen de får, og nesten halvparten av det de husker er feil. Mange opplever at det ikke er anledning til å stille spørsmål, i følge det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

- Dette er noe vi vil bli bedre på. Vi må oppfordre pasienter og pårørende til å stille spørsmål. Misforståelser og uavklarte spørsmål kan skape unødig bekymring. I verste fall kan dette føre til feilbehandling og pasientskade, sier fagdirektøren.

- Vi må lytte

Stene-Johansen har selv lang erfaring som barnelege i sykehuset. Han vet hvor viktig det er at informasjonen som blir gitt, blir forstått. Han poengterer også at det er viktig for medarbeiderne i sykehuset å ta seg tid til å lytte til det pasienten sier.

- En god dialog mellom helsepersonell og pasient og pårørende gir en trygghet, for alle som er involvert. For det er også viktig å huske at pasientene sitter på viktig informasjon om egen tilstand, helse og sykehistorie. God informasjon fra pasienter er vesentlig for at vi skal kunne gi den beste behandlingen, sier Stene-Johansen.

En viktig påminnelse

Oransje buttons på hvite frakker, brosjyrer med tips til pasienter og oransjekledde medarbeidere på stand; slik vil kampanjen være synlig i sykehuset fra mandag 18. september. I tillegg vil sykehuset arrangere åpen kveld på Kalnes med tema: Spør eksperten, den 18. september.

- For at pasientene skal spørre, må helsepersonell oppfordre pasienter til å stille spørsmål. Pasienter og pårørende må også bli møtt på en positiv måte når de stiller spørsmål. Selve kampanjen varer bare en uke, men vi håper og tror at dette vil være en påminnelse for oss alle, som varer.


En pasientrettighet

Pasient- og brukerrettighetsloven er tydelig på at pasienten skal få informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.

Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene.

Åpen kveld på Kalnes: Spør eksperten!

Hva er egentlig blodpropp? Hvorfor blir barn så syke av RS-virus? Hvorfor blir jeg sendt til røntgen og ikke CT? Hvorfor haster det å få behandling ved hjerneslag? Vi kjenner oss alle litt deppa i blant. Når er det en depresjon? Slitasjegikt i fingre, kan det behandles? Hvem bør ta influensavaksine? Dette og mye mer kan du få svar på når sykehuset inviterer til åpen kveld med tema: Spør eksperten mandag 18. september.
Les mer om åpen kveld på Kalnes
Hovedinngang Kalnes

Åpen kveld på Kalnes: Spør eksperten!

Hva er egentlig blodpropp? Hvorfor blir barn så syke av RS-virus? Hvorfor blir jeg sendt til røntgen og ikke CT? Hvorfor haster det å få behandling ved hjerneslag? Vi kjenner oss alle litt deppa i blant. Når er det en depresjon? Slitasjegikt i fingre, kan det behandles? Hvem bør ta influensavaksine? Dette og mye mer kan du få svar på når sykehuset inviterer til åpen kveld med tema: Spør eksperten mandag 18. september.
Les mer om åpen kveld på Kalnes
Hovedinngang Kalnes