Avvikler pandemirådet

Hver uke gjennom hele pandemien har kommunene og sykehuset hatt felles møter for å kunne løse utfordringer på best mulig måte.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 04.04.2022
Møte i pandemirådet
Møte i pandemirådet i september i fjor. Se navn på møtedeltagere under saken.

​​Bare noen dager etter at Norge stengte ned opprettet sykehuset og kommunene en egen ukentlig møteplass med pandemien som tema.

Odd Petter Nilsen

Odd Petter Nilsen

- Alt var så usikkert og vi ante ikke hva som ventet oss da de første smittetilfellene dukket opp. Det ble raskt et stort behov for sykehuset og kommunene å sikre en felles forståelse av hvordan vi best kunne samarbeide, sier samhandlingssjef i sykehuset, Odd Petter Nilsen.​

Imponert

Pandemirådet har bestått av en kommuneoverlege fra hver av de fem helseregionene i Østfold, og representanter fra laboratoriet, smittevern, samhandling og ledelsen i sykehuset. Kommuneoverlegene som har møtt i pandemirådet, har representert alle de 13 kommunene i sykehusets opptaksområde.

- Kommuneoverlegene har hatt en kjempesentral rolle og et stort ansvar under hele pandemien. Det har vært imponerende å se hvordan de har stått i dette, sier Nilsen.

Godt samarbeid

Møtene i pandemirådet har vært digitale. I løpet av en time hver tirsdag har kommunene og sykehuset beskrevet nåsituasjonen og tatt opp bekymringer og utfordringer.

- Samarbeidet sykehus-kommune ble bare bedre og bedre etter som tiden gikk, men vel så viktig var at samarbeidet kommunene imellom ble tettere og bedre gjennom pandemirådet. De hadde god støtte i hverandre. Å kunne møtes i et kollegium for å kunne gi og ta imot råd, og diskutere seg fram til felles løsninger, har vært utrolig positivt, sier Nilsen.

Doblet analysekapasiteten

Kommunene har rapportert om alt fra dagens smittesituasjon og kapasiteten på teststasjoner, til sykefravær. Sykehuset har blant annet informert om antall innlagte pasienter, intensivkapasitet og aktiviteten i laboratoriet. Kommunene har fått vite hvor stor prosent av testene som har vært positive, hvor raskt det har vært mulig å sende ut svar på tester og hvilke varianter av koronaviruset sykehuset har funnet.  

- I en periode under pandemien økte antall koronatester voldsomt og mer enn det sykehusets laboratorium hadde kapasitet til å analysere. Da var alternativet å sende testene til laboratoriet på Akershus universitetssykehus. Da kom det et unisont ønske fra kommunene om at alle koronatester skulle analyseres i Sykehuset Østfold fordi det ville sikre det gode samarbeidet og raske svar på testene. Senter for laboratoriemedisin ville gjerne tilby disse analysene lokalt, og klarte raskt å doble kapasiteten for å kunne håndtere alle testene, sier Nilsen.

Viktig åpenhet

Kommuneoverlegene i alle 13 kommunene har stått som mottakere på alle innkallinger og referater fra pandemirådet, slik at de alltid har vært orientert. Referater fra møtene er i tillegg sendt både til kommunene, fastleger og til pressen, og ligger på sykehusets internettside.
- Det har vært viktig at vi har vært åpne og ærlige om situasjonen og hvilke utfordringer vi har hatt, både i kommunene og i sykehuset, sier Nilsen.

I begynnelsen ble det også viktig å bli enige om hvilke pasienter som skulle til sykehuset. Hvem kunne få like god oppfølging i sykehjemmet? Kunne sykehuset tilby annen behandling?

Det kom også stadig nye retningslinjer og forskrifter fra helsemyndighetene.
- I møtene kunne vi raskt avklare hvordan vi skulle forholde oss til nye retningslinjer og smitteverntiltak, sier Nilsen.

Samhandlingssjefen gir kommunene mye av æren for at sykehuset har klart å håndtere pandemien på en god måte.
- At kommunene raskt fikk på plass et godt apparat for smittesporing, gjorde at færre ble smittet og at færre fikk behov for sykehusinnleggelse.

Nytt behov

Pandemien er ikke over. 4. april har sykehuset 31 koronapasienter innlagt. Likevel er både sykehuset og kommunene nå mer trygge på situasjonen. Store deler av befolkningen har fått flere doser vaksine, færre blir alvorlig syke og de som skal teste seg, tester seg i hovedsak hjemme.

- Det er enighet om at det ikke er behov pandemirådet lenger, men at det kan reetableres ved behov.  Nå er det en annen grunn til at vi bør fortsette det tette samarbeidet; nemlig flyktningesituasjonen, sier Nilsen.

Kommunene og sykehuset etablerer derfor i stedet et råd med fokus på helsetjenester til flykninger. Rådet vil møtes ukentlig.
- Det vil være mange av de samme representantene som var med i pandemirådet, i det nye rådet og det vil fortsatt være mulig å melde inn saker relatert til covid-19 her hvis det blir nødvendig, sier samhandlingssjefen.


Deltagere på bildet:
Fra venstre: Samhandlingssjef for kommunene, Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Indre Østfold, Jan Børre Johansen, overlege i senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold, Anita Kanestrøm, kommuneoverlege i Sarpsborg, Sapna Iqbal, fastlege i Moss, Jens Lind Larsen, kommuneoverlege i Sarpsborg, Karianne Jenseg Bergman, kommuneoverlege i Halden, Kjersti Gjøsund, samhandlingssjef Sykehuset Østfold, Odd Petter Nilsen, avdelingssjef senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold, Anne Kathrine Palacios og fagdirektør Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen. Smittevernoverlege Jon Birger Haug Sykehuset Østfold var ikke til stede da bildet ble tatt, da pandemirådet var samlet for å foreta en intern evaluering av rådets arbeid.​