Avansert traumekurs på Kalnes

Denne uken er 20 leger fra hele landet samlet til avansert traumekurs på Sykehuset Østfold. Det er første gang kurset arrangeres utenfor et universitetssykehus.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.02.2018
En gruppe mennesker som ser på en dataskjerm
Det ble gitt konkret veiledning underveis, og deltakerne fikk prøve seg på en rekke praktiske oppgaver.

​- En fjær i hatten for Sykehuset Østfold å få arrangere dette kurset her hos oss, sier seksjonsleder Knut Steinar Isaksen i seksjon for akutt kirurgi.
Kurset som gjennomføres fra onsdag til fredag denne uken, er et såkalt ATLS-kurs (Advanced Trauma Life Support), hvor målgruppen er kirurger, ortopeder, anestesileger, almennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

ATLS-kurs

  • Nasjonalt kompetansesenter for Traumatologi (NKT Traume) ble opprettet 1. mai 2013, og skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted
  • NKT Traume er ansvarlig for ATLS-kurs i Norge
  • ATLS er avansert traumekurs for leger, og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av hardt skadde pasienter
  • Fokus er på den første timen etter at pasient har kommet til et kvalifisert sykehus
  • Målgruppen er kirurger, ortopeder, anestesileger, radiologer, almennleger med tjeneste utenfor større tettsteder og andre leger som behandler hardt skadde pasienter
  • ATLS-kursene holdes i samarbeid med American College of Surgeons

Kilde: NKT Traume

En gruppe med 20 leger fra ulike steder av landet deltar, deriblant fire fra Sykehuset Østfold. For å være med på kurset har deltakerne både vært gjennom en søknadsrunde, og er dessuten plukket ut gjennom uttakskriterier som prioriterer behov for kurset i jobb og antall år i faget.

Tester teori og praksis

- Jeg synes det er et veldig bra og interessant kurs. Vi har noen lange dager, men det er svært nyttig, mener kursdeltaker Jostein Eiane Heggebø. Han er LIS-lege ved kirurgisk avdeling, og har vært i Sykehuset Østfold siden juni.
- I løpet av kurset får vi helt konkret veiledning i hva som bør gjøres og i hvilken rekkefølge, når vi tar imot hardt skadde pasienter. I mange tilfeller handler det om liv eller død. Prinsippene skal vi kunne jobbe etter uavhengig av pasienten og hvor man er, sier Heggebø.

LIS-lege Jostein Eiane Heggebø
Jostein Eiane Heggebø

- Det reddes liv over hele verden ved hjelp av å følge disse prinsippene. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne bedre i stand til å ivareta og behandle hardt skadde pasienter. Tiden er kritisk i den innledende fasen av behandlingen, og det handler om å ta de rette avgjørelsen, forklarer Isaksen.

I god tid før kurset har deltakerne fått tilsendt en lærebok slik at de kunne stille forberedt, og første kursdag ble innledet med en pretest for å vise at de hadde jobbet med innholdet i læreboken. I løpet av to og en halv dag er det lagt opp til både foredrag og en rekke praktiske øvelser, før deltakerne skal teste både ferdigheter og teori for å bestå kurset.

- I tillegg til teoretiske forelesninger, er det lagt opp til simulerte situasjoner med skadde pasienter. Alt fra hode, nakke, til bryst, buk og andre alvorlige skader, som følge av knivstikking, skyting eller andre alvorlige ulykker.

Internasjonalt kurs

I overkant av 1100 leger i Norge har gjennomgått kurset siden oppstart høsten 2014. Slike kurs arrangeres i over 60 land, og over 1 million leger har gjennomført tilsvarende ATLS-kurs.  

I Norge er ATLS-kurset forbeholdt leger, og er godkjent både som obligatorisk kurs og valgfritt kurs i spesialistutdanningen.

Pål Aksel Næss og Knut Steinar Isaksen
Professor og overlege Pål Aksel Næss fra avdeling for traumalogi ved OUS og seksjonsleder Knut Steinar Isaksen ved seksjon for akutt kirurgi i Sykehuset Østfold

- ATLS er en grunnpilar i traumeutdanningen i Norge, og anses å være så viktig at det er obligatorisk for spesialistutdanningen for anestesi, generell kirurgi og ortopedi, sier kursleder Pål Aksel Næss. Han er professor og overlege ved avdeling for traumatologi Oslo Universitetssykehus Ullevål. Næss er godt fornøyd med kursgjennomføringen på Kalnes.

- Det er det første stedet som ikke er et universitetssykehus som er arrangør – og det er gjort etter en grundig vurdering av de lokale forholdene for å arrangere. Vi er godt fornøyd med innstillingen og lokalitetene, og jeg tenker at dette kan være en viktig og god kursarena for ATLS, sier Næss.

Kurset krever mye tilrettelegging og forberedelse, og det er også 10 markører, en rekke ATLS-instruktører og også politi, har vært involvert i gjennomføringen.
- Vi hadde ikke klart å gjennomføre dette her uten god hjelp fra sykehusets fag- og kompetanseavdelingen, og har definitivt et håp om å få arrangere ATLS-kurs på Kalnes igjen, sier Knut Steinar Isaksen.

Simulerte scenarioer er en viktig del av kurset.
Kursdeltakerne fikk øvd seg på ulike simulerte scenarioer med hardt skadde pasienter.
ATLS-kurset er en obligatorisk del av spesialistutdanningen for anestesi, generell kirurgi og ortopedi.
ATLS-kurset er en obligatorisk del av spesialistutdanningen for anestesi, generell kirurgi og ortopedi.
ATLS-kurset på Kalnes er det første i Norge som ikke er arrangert på et universitetssykehus.
ATLS-kurset på Kalnes er det første i Norge som ikke er arrangert på et universitetssykehus.