Årets vinner: Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad!

- Gratulerer! Engasjementet og de positive resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, viser tydelig at dere gjør en innsats for å skape et godt arbeidsmiljø, sa administrerende direktør Just Ebbesen da han delte ut sykehusets egen HMS-pris for 2016.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 24.05.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Just Ebbesen, Heidi Wauger og Anne Dybdrodt i sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad

​HMS-prisen for 2016 tildeles sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad for å ha et godt arbeidsmiljø og for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhetstiltak. Prisen gis på bakgrunn av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i fjor. Alle enheter og seksjoner i klinisk drift, som har hatt en svarprosent på minimum 70 prosent på undersøkelsen, har vært med i konkurransen.

Best resultater

Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad (SMP) hadde en svarprosent på 100. Seksjonen hadde høy score på jobbtilfredshet som måles innenfor områdene motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet, og stor fremgang på jobbtilfredshet fra medarbeiderundersøkelsen i 2014.

- Dere er den seksjonen som har best resultater. Alle har deltatt, medarbeiderne har svart de er svært godt tilfredse, og dere har hatt en stor fremgang siden forrige medarbeiderundersøkelse, sa Just Ebbesen, som sammen med hovedverneombud i sykehuset, Anne Dybdrodt, overrakte HMS-prisen.

 - Dette er kjempestas! sa seksjonsleder Heidi Wauger, da hun mottok et innrammet diplom og en sjekk på 30 000 kroner. Pengene er et tilskudd til hele seksjonen, og skal rett og slett brukes til hygge.

Høy trivsel

Vinneren av HMS-prisen har ikke ført opp en liste med tiltak eller satt ned arbeidsgrupper som spesifikt jobber med å bedre arbeidsmiljøet. Her er det å skape et godt miljø, en naturlig del av hverdagen.

- Vi er flinke til å gjøre de små tingene. Vi ser hverandre og er der for hverandre, hele tiden. Det kan være alt fra å møte hverandre med et smil eller gi et kompliment, til at vi alltid kan stikke innom en kollega for å kunne drøfte en sak eller be om råd. Å være en del av dette, er i hvert fall grunnen til at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Så her fortjener alle en stor takk, sier seksjonslederen.

Tverrfaglig

SMP Fredrikstad tilbyr spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer i Fredrikstad og Hvaler kommune. I poliklinikken er det et stort spenn av fagfolk som samarbeider. Her jobber psykiater, lege, psykologspesialister, psykologer, sekretærer, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger. Poliklinikken samarbeider tett med blant annet kommunehelsetjenesten, fastleger og NAV.

At enhetene i sykehuset har et godt arbeidsmiljø, er ikke bare viktig for medarbeiderne, presiserer administrerende direktør. - Det betyr også mye for pasientene som kommer hit, sier han.

Tar opp tradisjonen

HMS-prisen ble delt ut i sykehuset tidligere, og nå tas tradisjonen opp igjen.
- Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er viktig i alle enheter, og det er viktig for meg å vite at medarbeiderne føler at de blir tatt vare på. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Det krever tydelig fokus fra både ledere og medarbeidere hele tiden, sier Ebbesen.

Feiring av pris i SMP Fredrikstad
 
Medarbeiderne i SMP Fredrikstad hadde god grunn til å feire da prisen ble delt ut 23. mai.