Årets viktigste treffpunkt for leger i Østfold

Vårmøte for leger er et årlig møte hvor fastleger, kommuneleger, sykehjemsleger, sykehusleger og avtalespesialister møtes. Etter tre år med pandemi er det endelig klart for å ønske velkommen til vårmøte for leger 10. og 11. mars 2023!

Publisert 28.02.2023
Bilde av 9 av foredragsholderene til vårmøtet

På vårmøtet er det fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter. Det blir både faglige foredrag og workshops.

Årets vårmøte for leger har blant annet disse temaene på programmet


 • ​digital hjemmeoppfølging
 • pakkeforløp kreft - hjem
 • blødninger og postmonpausal blødning
 • ketaminbehandling ved depresjon
 • legemiddelbruk hos eldre
 • Bergen 4-Day Treatment - 4 dagers behandling ved angstlidelser
 • Lungerehabilitering - hva gjør vi og hvilke pasienter egnser seg?

Det blir også arrangert workshops med temaene


 • ​svimmelhet
 • håndtering av skuldersmerter i almennpraksis
 • henvisninger til psykisk helsevern
 • spirometri