Årets nye lærlinger

Over 30 nye lærlinger har vært samlet til felles første introduksjonsdag i Sykehuset Østfold. Velkommen til oss!

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 31.08.2022
Sist oppdatert 02.09.2022
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning
Her er alle de nye lærlingene i Sykehuset Østfold samlet til felles introduksjonsdag.

​​Å legge til rette for praksisplasser for studenter/elever av ulike utdanningskategorier er en av sykehusets lovpålagte oppgaver.

Sykehuset Østfold har lang tradisjon og gode erfaringer med å ha lærlinger, og har tilbud om læreplasser i helsearbeiderfag, ambulansefag, logistikkfag, institusjonskokkfag, og portørfag.

- Det er første gang vi arrangerer en felles introduksjonsdag for de nye lærlingene i sykehuset. Dette håper vi kan gjentas årlig, sier rådgiver Kjersti Aarvik Holøs i seksjon utdanning.

I høst kan 31 nye lærlinger ta fatt på oppgaver i Sykehuset Østfold. Flest lærlinger er det innen helsearbeiderfaget, hvor Sykehuset Østfold har som intensjon å ha 32 lærlinger. Det tas inn nye hvert år, og i høst har 16 lærlinger fått plass. 11 lærlinger starter opp som lærling i ambulansefag, 2 i ernæringskokkfaget, og det er en lærling i logistikkfag samt én lærling i portørfaget.


​​- Det er viktig å ta imot lærlinger og være med og utdanne sykehusets fremtidige fagarbeidere. Det er mange som bidrar til dette ved å veilede og gi gode råd til lærlingene gjennom hele læreløpet, sier Aarvik Holøs.

Samtlige lærlinger var invitert til en felles introduksjonsdag på Kalnes denne uka, hvor de fikk møte andre lærlinger og medarbeidere i sykehuset. Fag- og kompetansesjef Mette Meisingset ønsket lærlingene velkommen, og snakket om Sykehuset Østfold, behov for fagarbeidere og hvilke rolle fagarbeideren har i sykehuset.
Videre fikk lærlingene blant annet informasjon om arbeidstakerrollen, dokumentasjonsplikt og taushetsplikt. OK Viken - opplæringskontoret for offentlig sektor, informerte om rollen de har i forbindelse med oppfølging av lærlingene. Lars Varheim fra sykehusets seksjon for smittevern deltok også med informasjon på samlingen, og programmet ble avsluttet med lærlingens time og innlegg ved Fagforbundet og Delta.​