Åpner for at far / partner kan være med på barsel igjen

Sykehuset Østfold kom torsdag med gode nyheter til fødende og deres partnere: Far / partner kan igjen delta på hele barseloppholdet, men besøksforbudet opprettholdes på poliklinikkene – og gjelder fortsatt for ultralydundersøkelser. Les om de oppdaterte besøksrestriksjonene fra føde-barselavdelingen.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 14.05.2020
Nyfødt baby

Torsdag 14. mai kom det oppdaterte restriksjoner fra føde-barselavdelingen på Kalnes. Dette er godt nytt for fødende kvinner og deres partnere, da Sykehuset Østfold igjen åpner for at far /partner kan delta på hele barseloppholdet. Siden mars har far / partner måttet reise hjem noen timer etter fødselen, som et tiltak for å begrense covid-19-smitte.

Far / partner må være frisk

Beslutningene om at far / partner kan være tilstede under hele barseloppholdet tas ut ifra dagens lave smittesituasjon i samfunnet og de nyeste anbefalingene fra helsemyndighetene. For å være tilstede forutsettes det imidlertid at far/ partner er helt frisk og symptomfri. Dette blir sjekket ved innslippskontrollen / screeningen ved oppmøte, og det er svært viktig at alle som skal inn i sykehuset oppgir korrekt informasjon.

Videre vil det ikke være anledning til å reise frem og tilbake mellom sykehus og hjemmet under barseloppholdet. Mor og far må i hovedsak oppholde seg på pasientrommet sammen med barnet, men partner vil få anledning til å besøke kafeen i vestibylen. Det er også mulighet for enkel brødmat for far / partner på avdelingen. Søsken og andre besøkende har for øvrig ikke anledning til å komme til føde-barselavdelingen i Sykehuset Østfold.

Fortsatt besøksforbud i poliklinikkene

Fortsatt vil besøksforbudet være gjeldende i poliklinikkene, noe som blant annet betyr at far /partner ikke kan være med på ultralydundersøkelse som ved en normalsituasjon. Dette som følge av at helseforetakene er blitt bedt om å øke for oppimot 100 % planlagt aktivitet - og samtidig sørge for at smittevernet ivaretas. I ventesonene skal det holdes minst én meters avstand, noe som betyr lavere kapasitet i sonene. Sykehuset Østfold må derfor prioritere at pasienter som skal til kontroll / utredning på poliklinikkene, kommer inn til rett tid. Dette gjelder for eksempel ved overtidskontroller og oppfølging av gynekologiske problemstillinger som kreft.

- Utfordrende tid

Klinikksjef Eirin Paulsen ved klinikk for kvinne-barn på Kalnes har forståelse for at det har vært en utfordrende tid for fødende kvinner og deres partner, under covid-19-utbruddet.

- Vi følger situasjonen nøye, og vil endre våre rutiner i tråd med myndighetenes anbefalinger – og smittespredningen i samfunnet. Vi har ukentlige statusmøter hvor eventuelle endringer vurderes, forteller Paulsen.

Les også: Til deg som venter barn