Åpner felles LAR-poliklinikk

I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold. Medarbeidere fra Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune samlokaliseres, og vil gi et mer helhetlig tilbud til brukere som trenger legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.01.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en dør
Avdelingsleder Marianne O. Næss i Psykisk helse og rusmestring Fredrisktad kommune, leder Leif Nybøle i virksomhet Friskliv og mestring, samt seksjonsleder Heidi Wauger i sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad Sykehuset Østfold.

​- Det blir veldig flott å få til et samlet tilbud til denne brukergruppen. Dette har vi jobbet lenge for, sier seksjonsleder Heidi Wauger ved sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i Fredrikstad.

Sykehuset Østfold og avdeling Psykisk helse og rusmestring i Fredrikstad kommune samarbeider om å samle tilbudet til LAR-pasienter. Medarbeidere fra begge steder samlokaliseres i St. Joseph-lokalet i Fredrikstad, og vil på den måten gi et mer helhetlig tilbud. Den offisielle åpningen blir 25. januar, men allerede i dag kommer de første pasientene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Tilrettelagt

I poliklinikken kan brukere få utlevering og kontroll i forbindelse med LAR-medisinering, samtaler og oppfølging hos ruskonsulent, LAR-konsulent og lege. Videre vil det tilbys hjelp til å få informasjon og søke riktige tjenester i kommunen, kartlegging og utredning, samt mulighet til å få avlagt urinprøve og blodprøvetaking. Prosjektgruppen er også i dialog med NAV om et tettere samarbeid.

Leder Leif Nybøle fra virksomhet Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune, er godt fornøyd med at LAR-poliklinikken åpner dørene.
- Nå kan vi gi et mye mer tilgjengelig og helhetlig tilbud på pasientenes premisser. Her får de ett sted å forholde seg til, sier han.

Rundt en tredjedel av pasientene som mottar LAR-behandling, er i målgruppen for den nye poliklinikken.
- Det vil si rundt 50 pasienter av de 160 vi har i Fredrikstad, opplyser Wauger.

Mangeårig prosjekt

Arbeidet med å få på plass det nye tilbudet har pågått i flere år.
- Flere av behandlerne på sykehusets sosialmedisinske poliklinikk syntes det var vanskelig å gjøre et godt faglig arbeid når de var på ulike steder. Derfor tenkte vi på hvordan vi kunne bli bedre, og tok kontakt med kommunen som er en viktig aktør i forhold til pasientene. Vi kom til at det ville være nyttig å jobbe sammen om et felles tilbud, sier Wauger.

Jakten etter egnet lokale har tatt tid, men i forbindelse med flyttingen av døgnplasser åpnet det seg en mulighet i St. Joseph-lokalene.

Ved hjelp av finansiering og støtte fra helsedirektoratet, vil to ruskonsulenter fra avdeling Psykisk helse og rusmestring i Fredrikstad kommune være operative ved LAR-poliklinikken til daglig. De vil være tilgjengelige på hverdager i tidsrommet 9 til 12, og dessuten kvelder og hver tredje helg i forbindelse med turnus.

- Noen av aktivitetene er lagt til andre tidspunkt enn dagtid, og det er tatt godt imot av brukergruppen. Brukerne vil få en tett oppfølging som forhåpentligvis vil lede til reduksjon av sidemisbruk, økt rehabilitering og derfor økt livsmestring for målgruppen, sier avdelingsleder Marianne O. Næss fra psykisk helse og rusmestring i Fredrikstad kommune.

En gruppe mennesker som poserer for kameraet

Aileen Merethe Ingvaldsen Hexeberg og Sander Gram fra SMP er spesialutdannet vernepleiere, og vil også jobbe i poliklinikken. Det samme gjelder sosionom og barnevernspedagog Wendy Normann og Linda T. Preutz med spesialutdanning innenfor rus og psykisk helsearbeid, som kommer fra Fredrikstad kommune. 
 
- Vi har luftet det nye tilbudet for pasientgruppen, og mange virker veldig positive. Vi har for eksempel allerede fått forslag til tilbud de ønsker seg i poliklinikken, som temagruppe om ernæring eller andre temaer, sier Hexeberg.

Mer enn et utleveringssted

- Det er viktig at dette ikke bare er et sted for utlevering av medisiner. Vi er ikke et nytt apotek, men ønsker å utvikle det til å være mye mer. Da er vi nødt til å tilpasse oss slik at det blir tjenester som passer til oppdragsgiveren vår - nemlig pasientene, sier Wauger.

LAR-poliklinikken er tegnet inn som en del av planene for den nye Fredrikstadklinikken.

- Vi ønsker å samle all LAR-behandling på samme sted, så poliklinikken i Fredrikstad er forhåpentligvis bare starten. På sikt er det også en forventning om å rulle ut tilsvarende tilbud tilknyttet de andre poliklinikkene i Moss, Sarpsborg, Halden og Askim, sier Wauger.


LAR-poliklinikk Fredrikstad
​Et samarbeid mellom Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune

Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i sykehuset er ansvarlig for LAR-behandlingen, og Fredrikstad kommune er ansvarlig for rehabiliteringen


 

Fakta om LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Legemiddelassistert rehabilitering er en behandling med medikamenter som gjør pasienten mer stabil slik at de også kan få hjelp til andre områder i livet som de sliter med.

Kommunens oppgave i LAR-poliklinikken er å kartlegge hjelpebehov, samtaler og veiledning, samordne tjenester, sosialiserings- og aktivitetstiltak, samt såkalt NADA-behandling (øreakupunktur)

SMP har hovedansvar for å vurdere medikamenter, sikre at medikamenter blir inntatt forsvarlig, vurdere og utrede psykisk helse og eventuelt igangsette tiltak, samt kartlegge og følge opp somatisk helse