Åpner 11 nye pasientrom

I dag 2. oktober åpner en helt ny sengepost i psykiatrisk avdeling i sykehuset på Kalnes. Dette er en kjærkommen styrking av tilbudet vårt, sier klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.10.2023
Sist oppdatert 16.10.2023
F.v. Knut Erik Hymer, Andreas Joner, Ida Snopestad og Helena Wallin i den nye sengeposten.

Det nye døgnområdet vil bli den fjerde sengeposten for psykosebehandling, som hører inn under psykiatrisk avdeling.

- Det er her vi ser at behovet er størst. De tre sengepostene vi har fra før, holder ikke til antall pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Vi er veldig glad for at vi nå får et bedre tilbud til befolkningen, sier Joner.

Flere trenger hjelp

Antall pasienter som har behov for sykehusinnleggelse i psykisk helsevern, har økt betraktelig de siste årene, og avdelingen har etter hvert hatt store kapasitetsutfordringer.

Økningen har vært spesielt stor etter pandemien, uten at vi vet sikkert hvorfor. Pasientene som trenger behandling i en psykosepost, er pasienter med ulike diagnoser som har behov for akutt hjelp. Det kan for eksempel være depresjoner, schizofreni, rusutløste psykoser og spiseforstyrrelser, sier avdelingssjef psykiatrisk avdeling, leger og voksenhabilitering, Knut Erik Hymer.

Totalt 101 senger

Når døgnområdet psykosebehandling 4 fra i dag tar imot pasienter, vil det være 11 sengeplasser i hver av de fire psykosepostene.

Psykiatrisk avdeling består nå av ti døgnseksjoner med totalt 101 senger, fordelt på to sikkerhetsseksjoner, fire psykoseseksjoner, psykiatrisk akuttmottak, seksjon for psykiatrisk utredning, seksjon for affektive lidelser og alderspsykiatrisk seksjon. Alle disse døgnseksjonene er lokalisert i samme bygg på Kalnes og har et tett samarbeid. Totalt har psykiatrisk avdeling nesten 400 årsverk. 

Avdelingen har to avdelingssjefer; Knut Erik Hymer er avdelingssjef psykiatrisk avdeling, leger og voksenhabilitering, mens Ida Mørk Snopestad er avdelingssjef for døgnseksjonene i psykiatrisk avdeling.

Robust avdeling

Pasientene som kommer til psykisk helsevern i sykehuset på Kalnes, kommer først til psykiatrisk akuttmottak.
- Det gjennomføres daglige møter hvor seksjonslederne fra alle de ti seksjonene, og avdelingssjef, møtes for å avklare hvilken seksjon pasienten skal til for å få det beste behandlingstilbudet, sier Ida Snopestad.

- At så mange seksjoner er samlet i en stor robust avdeling, er bra både for medarbeidere og pasienter. Her har vi samlet mye kunnskap og erfaring, sier hun.

Viktig miljøterapi

Et fellestrekk for pasienter som legges inn i psykiatrisk avdeling, er at de er i en akutt krise som gjør at de har behov for behandling på sykehusnivå. Et betydelig antall må innlegges på tvang. Noen er innlagt et par uker, andre må være på sykehuset lenger.

Målet er at pasientene skal skrives ut når de ikke lenger har behov for sykehusinnleggelse. Mange kan få videre behandling og oppfølging i sykehusets distriktspsykiatriske sentre, av ambulerende team som reiser ut til pasientene, og i poliklinikker. Noen blir helt friske etter en innleggelse, mens andre har en kronisk psykisk lidelse.

Vi har et ønske om at pasientene skal klare seg mest mulig utenfor sykehuset. En viktig del av behandlingen her, er miljøterapi hvor pasienten trener på å mestre sin egen hverdag. Og mange klarer seg godt utenfor sykehuset, også de som er kronisk syke. Men hvis de igjen blir akutt syke, vil de alltid få plass her igjen, sier Helena Wallin som er seksjonsleder i det nye døgnområdet.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Medarbeiderne som skal jobbe i den nye seksjonen, startet opplæring for en måned siden. Noen har også hatt en lengre opplæringsperiode i psykiatrisk akuttmottak.