Antall positive koronatester går ned i Østfold

- Ut fra statistikken kan det nå se ut til at covid-19 og RS er over verste topp, men at influensa fremdeles ligger høyt, sier avdelingssjef Anne Palacios Karlsen i senter for laboratoriemedisin.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.01.2023
Statistikk luftveisinfeksjoner uke 41 til og med uke 1

​​Senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold analyserer både tester som tas av pasienter som kommer til sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjoner, og tester som blir tatt av pasienter hos fastleger og i sykehjem.

Anne Palacios Karlsen

Anne Palacios Karlsen

- Det er en stor fordel at så mange fastleger i Østfold bruker vårt laboratorium. Det gir oss en god oversikt over smittesituasjonen i hele vårt opptaksområde, sier avdelingssjefen.

Nyttig statistikk

I uke 1 påviste senter for laboratoriemedisin influensa A og B i 125 prøver. Covid-19 ble påvist i 78 prøver og RS-virus i 72. Det er også registrert tilfeller av parainfluensavirus, metapneumovirus og adenovirus som alle gir luftveisinfeksjon.​

- Det er fortsatt mange som har luftveisinfeksjoner i Østfold, men av prøvene vi analyserer for covid-19 og RS, er det en lavere andel som er positive nå, sier Palacios Karlsen.

Statistikken gir et godt bilde av utviklingen i befolkningen, og er også nyttig for sykehuset, siden antall innleggelser for luftveisinfeksjoner ofte følger samme mønster, en ukes tid etterpå.

Per i dag 16. januar er det 8 pasienter med korona innlagt, 10 pasienter med influensa og til sammen 7 barn og voksne med RS.

Tilgjengelig på nett

Senter for laboratoriemedisin har lenge manuelt gjort ukentlige uttrekk av luftveisdiagnostikk til internt bruk i Sykehuset Østfold.

- Fra og med fredag 13. januar har vi fått til en løsning hvor vi kan visualisere dette. Dette tror vi vil være nyttig både internt i sykehuset, og også for kommunene våre, sier hun.

Den ukentlige oversikten er tilgjengelig i laboratoriehåndbok på labfag.no, under «Mikrobiologi – Luftveisfunn». Labfag.no er en felles portal for brukerhåndbøker for laboratoriefagene ved foretak innen Helse Sør-Øst og Helse Møre og Romsdal.

Lenken til labfag.no ligger under Fag og forskning – laboratorietjenester på sykehusets internettside.