Ambulanselærlinger på fagcamp

De har slukket brann, hentet personer i vann og gitt avansert hjerte-lungeredning; ambulanselærlingene hadde travle dager på vårens fagcampuke.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 03.04.2023
Ambulanselærlinger og skadde på båt
Ambulanselærlinger fra Sykehuset Østfold og Sykehuset i Vestfold har vært med på store øvelser under vårens fagcamp.

I løpet av en hektisk fagcampuke får lærlingene som snart er ferdig med første året av læretiden, testet kunnskaper og ferdigheter.

- Fagcampen gir oss mulighet til å samle alle lærlingene en hel uke før de skal ut for å jobbe selvstendig som nummer 2 på ambulansen i verdiskapningsdelen av læretiden, sier fagutvikler Cathrine Haugen.

Under fagcampen er lærlingene gjennom obligatoriske kurs og utsjekker som skal til for å fungere i den nye rollen.

- Det er lagt inn temaer som er omhandlet i læreplanen, men som de ikke får så mye erfaring med i den daglige tjenesten, sier Haugen.

Teori og praksis

​11 ivrige førsteårslærlinger i ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har vært gjennom lærerike dager. Nytt av i år var samarbeidet med Sykehuset i Vestfold, som stilte med 9 førsteårslærlinger.

På en uke har lærlingene besvart over 20 innleveringsoppgaver og fullført AMLS, som handler om systematisk undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger. De har fått opplæring i avansert hjerte-lungeredning, trent på brannslukking og vannredning og deltatt i to store øvelser.

Lærerikt

Onsdagens program i Horten ble avsluttet med to fullskalaøvelser hvor arbeid på skadested og samhandling mellom prehospitale tjenester og ulike aktører i Redningstjenesten var i fokus.

Ved å gjennomføre to øvelser med debriefing i etterkant ble både den enkelte og gruppen som helhet stimulert til å gi tilbakemeldinger og reflektere over egen praksis.
- Vi opplever at lærlingene er motiverte og flink til å ta imot tilbakemeldinger, noe som gjorde at vi observerte god progresjon mellom de to øvelsene, sier Haugen.  

Eunice Olofsson og Sander Hordvik ble utpekt som leder ambulanse på hver sin øvelse og melder tilbake at det var utfordrende, men veldig lærerikt å være leder.
- Vi fikk god trening på det operative og mange nyttige erfaringer å ha med videre i læretiden.​

Bringer pasient til sea king-helikopter

Brannslukking

Henter skadd person fra bil

Frakter pasient inn på båt

Trening i basseng