Alle barn blir vurdert

- Når vi tar inn alle barn til vurdering, føler alle seg sett. Og vi blir tryggere på at det er de riktige pasientene vi behandler videre, sier seksjonsleder Eivind Z. Berg ved BUPP Fredrikstad.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.10.2023
Sist oppdatert 16.10.2023
En mann og en kvinne som poserer for et bilde
Rigmor Hojem og Eivind Z. Berg

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i Fredrikstad startet arbeidet med forbedringsprosjektet «All in» i 2021.

- Dette har vært et flott teamarbeid. Sammen la vi ned et grundig arbeid blant annet med å planlegge hvordan vurderingssamtalen skulle foregå, slik at alle var forberedt da vi innførte den nye metodikken, sier Berg.

Tidligere var det ordlyden i henvisningene som i hovedsak kommer fra fastleger, som lå til grunn for om barn fikk time i BUPP eller ikke. Nå kommer alle som henvises, inn til basis kartlegging.

- Vi opplever at barn som tidligere ville fått avslag ut fra beskrivelsen i henvisningen, er barn som absolutt skal til oss. Det gjør måten vi jobber på nå, ekstra meningsfull, sier han.

En hel dag

Mens kartleggingen av de som fikk time tidligere foregikk med enkelttimer over fem-seks uker, gjøres den nå i løpet av én dag hvor barn og foresatte er til stede fra kl. 08.30 til 13.30. Behandlerne jobber i team på to som følger familien gjennom dagen. Noe av tiden er de sammen med familien samlet, og noe av tiden er den ene behandleren sammen med barnet og den andre med foreldrene.

- En grundig kartlegging av alle barna og ungdommene, gjør oss tryggere på at vi starter behandling av de riktige pasientene; de som virkelig trenger spesialisthelsetjenesten, sier Rigmor Hojem, spesialist i klinisk pedagogikk.

Finnes flere tilbud

Barne- og ungdomspsykiatrien tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier. Barna som kommer til BUPP, blir henvist hit av mange ulike årsaker. Det kan for eksempel være angst, depresjon eller at barnet skal utredes for ADHD.

- Det som er felles for barna som tilbys behandling hos oss, er at de har en moderat eller alvorlig psykisk sykdom. Det er mange, spesielt i ungdomsårene som opplever vanskelige perioder og som trenger hjelp, men uten at de har behov for behandling hos oss. Da blir det viktig at vi viser dem til riktig sted. Mange er ikke klar over tilbudene som finnes i kommunene, og at de for eksempel kan oppsøke helsesykepleier, ulike kommunale psykiatriske tilbud eller foreldreveiledningstjenesten i kommunen, sier Berg.

Flere vil lære

Prosjektet «All in» har fått mye oppmerksomhet, og prosjektet var nominert til sykehusets forbedringspris som ble delt ut 22. september i år.

- Vi har også blitt kontaktet av andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, som vil lære mer om metoden vi bruker. Jeg mener at det er å gjøre barn urett, hvis vi ikke lar dem bli vurdert og sett. Så jeg håper flere vil følge vårt eksempel, sier han.

Bredt tilbud til barn og ungdom

​Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i Sykehuset Østfold tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom fra 0-18 år, og deres familier, som har behov for tjenester av spesialisthelsetjenesten. 

Avdelingen består av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Moss, Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Askim, barne- og ungdomshabilitering, ungdomspsykiatrisk seksjon og Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.