Akuttmottakets nye funksjoner

Sykehuset Østfolds akuttmottak forteller om en helt ny hverdag som følge av koronautbruddet. Les om hvordan avdelingen jobber for å møte den krevende situasjonen - og hvordan pasienter med og uten smitte tas imot.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 20.04.2020
Sykepleiere utenfor akuttmottaket

For om lag seks uker siden startet det opp et viktig arbeid med å legge planer for hvordan akuttmottaket i Sykehuset Østfold skulle håndtere koronapandemien. Telt og sjekklister kom raskt på plass som en del av den foreløpige skallsikringen. I løpet av kort tid var også brakker montert opp utenfor gåendeinngangen- og helikopterinngangen. Nå forteller akuttmottaket om en helt ny hverdag de siste ukene.

Les også: Sykehuset Østfold går i grønn beredskap

Covid-utredningsenhet etablert

Til vanlig ferdigbehandler akuttmottaket og sender hjem 37 % av sykehusets pasienter. Men som følge av koronasituasjonen ble nye behov identifisert, og det ble er etablert en egen covid-19-utredningsenhet (CUE) i akuttkirurgisk område. Her har man 12 rom til disposisjon. Utredningsenheten er for pasienter med påvist eller mistenkt covid-19-smitte, og som har behov for kort utredning før innleggelse eller hjemreise. Pasientene som kommer hit er både gående pasienter med henvisning til akuttmottaket, og pasienter som kommer via «triage-brakka» med ambulanse.

Sykepleiere i smittevernutstyr.

Sykepleierne Julie Darbakk Rasmussen og Henrik Hvidsten forbereder seg på å ta imot pasienter i akuttmottaket.

- Fra covid-19-utredningsenheten kan den videre veien være enten hjem eller innleggelse i sykehuset - avhengig av funnene som gjøres, forteller fagsykepleier Stine Johnsen.

Det er OBS /akuttkirurgi som primært bemanner utredningsenheten. Medarbeiderne som jobber her har fått en helt ny arbeidshverdag de siste ukene, forteller avdelingssjef i akuttmottaket, Sissel Hagen. Hun forteller om et viktig og tett samarbeid mellom avdeling akuttmottaks to seksjoner, og at alle medarbeidere har tatt de nye utfordringene som koronautbruddet fører med seg, på strak arm. 

Overvekt av pasienter uten smitte

Avdelingssjefen forteller om viktige rutiner før pasientene ankommer akuttmottaket i Sykehuset Østfold i dag.

- Alle pasienter vurderes først via en sjekkliste. Ambulansearbeidere gjør et grundig og godt forarbeid for å utelukke smitterisiko via listen. Pasienter i ambulanse med mistenkt eller påvist koronasmitte, blir også ved ankomst vurdert av et team bestående av lege og sykepleier. Her blir det tatt en avgjørelse på om pasientene skal direkte til døgn 2 (infeksjonsmedisin), døgn 3 (lungemedisin) - eller om pasienten skal stabiliseres i akuttmottaket, sier Hagen, og tilføyer:
- Pasienter som blir direkte innlagt, følges av sykepleier fra akuttmottak til det aktuelle døgnområdet hvor lege og sykepleier møter dem. Begge døgnområdene har tatt utfordringen og er med på å avlaste akuttmottaket.

Avdelingssjef i akuttmottaket, Sissel Hagen.

Avdelingssjef Sissel Hagen forteller om travle uker for akuttmottaket - for å møte koronautfordringene.

Gående pasienter som er henvist til akuttmottak må per i dag først innom brakka ved gående-inngangen for å kartlegge status i forhold til smitte. Her møter pasientene helsepersonell i smittevernutstyr som gjennomgår sjekklisten og sjekker temperaturen deres.

- Det er svært viktig at det blir gjort grundig forarbeid med sjekklistene. På den måten kan pasienter uten smittefare bli tatt i mot på vanlig måte i akuttmottaket. Fortsatt er det overvekt av disse pasientene - de som ankommer akuttmottaket for behandling som følge av grunnsykdom og ikke korona-smitte, sier Hagen.

- Hvordan opplever pasientene selv å måtte gjennomgå «koronatiltak», før de kan komme inn i akuttmottaket?

- Dette går veldig fint, og vi opplever få klager fra pasientene. Heldigvis har de fleste forståelse for at vi er inne i en spesiell tid, og at vi gjør de grepene som må til for å forhindre smitte, sier avdelingssjefen.

Sykepleiere i akuttmottaket.

Sykepleierne Laurine Bardieux og Tommy Lund på jobb i akuttmottaket.

Covid-tun til kritisk syke pasienter

Sissel Hagen forteller videre at et covid-19-tun er etablert i akuttmottaket. Dette er for pasienter med mistanke om - eller påvist smitte, og som er for ustabile til å fraktes rett på døgnområde 2 eller 3. Pasientene blir mottatt og stabilisert på covid-19-tunet, slik at behandlingen kan starte opp på raskest mulig måte.

Økt trykk som følge av korona

Fagsykepleier Stine Johnsen forteller at alle ambulanser melder inn til skranken på vanlig måte under koronautbruddet – og at vaktansvarlig i akuttmottaket fortsatt er i førersetet for logistikk av pasienter som skal inn i sykehuset. Dette er en funksjon som opplever økt trykk som følge av koronautbruddet. Logistikken går blant annet ut på å ha dialog med ambulanse, opprettholde radiokontakt med både «gående-brakka» og «triage-brakka», ringe døgnområder for å melde ifra om at pasienter kommer, samt å svare ut ordinære henvendelser.

Undersøkelsesrom i akuttmottaket.

- Koronautbruddet fører til at akuttmottaket må jobbe annerledes enn man er vant til, forteller Sissel Hagen. Her er et av rommene som brukes til undersøkelser.

- Hvor utfordrende er koronasituasjonen for akuttmottaket?

- Det er utfordrende i den grad at vi må fordele kompetansen vår over flere steder enn hva som er vanlig, samtidig som vi jobber på som tidligere med alarmer på hjertestans, trombolyse, traume og medisinske akutteam. Det er viktig å understreke at vi også driver et vanlig akuttmottak for pasienter uten koronasmitte, forteller Johnsen.
Sissel Hagen er enig, og påpeker at man til tross for en krevende situasjon opplever en stor dugnadsånd i akuttmottaket.
- Vi har fantastiske medarbeidere som står på hver dag. Dette til tross for at vi må jobbe annerledes og ta på oss flere nye arbeidsoppgaver enn hva vi er vant med, sier hun.

Sykepleiere i skuttmottaket.

Smittevernutstyr brukes hyppig i akuttmottaket om dagen, men mottaket forteller overvekt av pasienter uten koronasmitte. På bildet: Julie Darbakk Rasmussen og Henrik Hvidsten.

Økning i antall pasienter

Avdelingssjefen forteller at pasientstrømmen inn til akuttmottaket avtok i starten av koronautbruddet. Men nå, etter flere uker, ser man en endring. Flere pasienter kommer igjen til mottaket. Sykehuset Østfold har per nå en tilnærmet normal hverdag med flere pasienter som kommer inn med behov for akutt hjelp. Under vintersesongen er det normalt med inntil 150 pasienter inn i døgnet, mens man under koronautbruddet har hatt perioder med under 100 pasienter inn på vanlige ukedager.

- Skaper dette bekymring på noen måte?

- Det kan helt klart være utfordrende at pasienter venter for lenge før de kontakter helsevesenet. Da står de i fare for å bli svært syke og med behov for mer omfattende helsehjelp. En del av pasientene som har ventet med å ta kontakt, kan nå ikke vente lenger. Dette kan skape en del press i sykehuset som vi helst vil unngå. Men situasjonen er den samme i hele Helse Sør-Øst - vi har pasienter som ikke ønsker å belaste sykehuset eller engster seg for koronavirus. Derfor venter de med å ta kontakt, avslutter Sissel Hagen.

Les også: Akuttmottaket i Sykehuset Østfold