79,5 prosent av alle resepter fra Sykehuset Østfold er elektroniske

Sykehuset Østfold ble en del av e-reseptordningen i september 2015. Allerede i juli er 79,5 prosent av alle resepter elektroniske. -Dette er godt nytt. E-resept reduserer risiko for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, sier medisinsk fagsjef IKT Asbjørn Elgen i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016

​Sykehuset Østfold ble sammen med resten av sykehusene i Helse Sør-Øst innlemmet i e-reseptordningen i 2015. Fortsatt er det imidlertid noen leger ved sykehuset som ikke benytter ordningen.  Noen få leger har dessverre ikke mulighet.  Med e-resept er pasientenes resept tilgjengelig elektronisk for apotekene og bandasjister.

-E-resept gir pasientene flere fordeler. Du kan gå til hvilket som helst apotek og du slipper å tenke på papirresepten. Resepter kan fornyes uten personlig oppmøte på legekontoret, og den er umulig å miste. På helsenorge.no kan pasienten ha oversikt over reseptene og eventuelle fullmakter i innloggingstjenesten Mine resepter, sier Elgen.

Økt kvalitet og effektivitet i legemiddelhåndteringen

Feil i legemiddelhåndtering er en av de vanligste kildene til uønskede hendelser i helsetjenesten. E-resept bidrar til å redusere denne risikoen. Den er heller ikke mulig å forfalske.

- I tillegg til bedre kontroll med utlevering av legemidler, vil e-reseptordningen, med samtykke fra pasienten, også kunne gi legen bedre oversikt over pasientens totale medisinforbruk. Det er viktig informasjon som kan gi økt kvalitet i forskrivingen av legemidler, sier Elgen.

Hold oversikt over resepter og fullmakter på mineresepter.no og helsenorge.no

helsenorge.no kan du logge deg på Min helse og få tilgang til flere tjenester. Deriblant funksjonen Mine resepter. Reseptene er også tilgjengelige på nettsiden mineresepter.no På mineresepter.no kan du også se eventuelle fullmakter du har gitt, og resepter til egne barn under 16 år.