35 millioner til oppussing av St. Joseph

Sykehuset Østfold har fått 35 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til vedlikehold og tilrettelegging av lokaler til psykisk helsevern i Fredrikstad.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 27.08.2020
Sist oppdatert 08.08.2023
St. Joseph

St. Joseph ligger sentralt i Fredrikstad, ved siden av det tidligere sykehuset.

Vedlikeholdsarbeidet i den ærverdige bygningen St. Joseph, som ligger ved siden av det tidligere sykehuset i Fredrikstad, er nå i gang. Dette skal bli den nye Fredrikstadklinikken, hvor de ulike tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for befolkningen i Fredrikstad og Hvaler vil samles. Prosjektet som vil ha en samlet kostnad på 131 mill. kroner, har nå fått endelig klarsignal fra styret i Helse Sør-Øst.

- Planlegging og prosjektering er i full gang, og vi har begynt å utbedre fasader og klargjøre arealer for at enhetene som i dag holder til i leide lokaler i Fredrikstad, skal kunne flytte inn, sier eiendomssjef Anne Charlotte Moe.

Fredrikstadklinikken vil bestå av følgende seksjoner/virksomheter:
• DPS Fredrikstad, seksjon døgn – lokalisert i St. Joseph i dag.
• DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester – lokalisert i St. Joseph i dag.
• DPS Fredrikstad, ambulant team – lokalisert i St. Joseph i dag.
• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – lokalisert i St. Joseph i dag.
• Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (TSB) – i leide lokaler i Fredrikstad i dag.
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) – i leide lokaler i Fredrikstad i dag.
 
Målet er at alle de ulike enhetene skal være på plass i bygget fra og med år 2023.

Midler fra regjeringen

De 35 millionene Sykehuset Østfold nå har fått, vil dekke en del av den totale kostnaden og er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett
 
I alt har Helse Sør-Øst fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sør-Øst RHF i møtet 1. juli.

Snart 100 år

St. Joseph er en del av Sykehuset Østfold, og ved flytting til Kalnes ble dette bygget beholdt da resten av bygningsmassen ble solgt.
Bygget eies av Sykehuset Østfold, og er oppført i fire byggetrinn. Første byggetrinn er fra 1923, andre byggetrinn er fra 1938, tredje byggetrinn er fra 1955 og fjerde byggetrinn ble fullført i 1966.

Bygningen består av fire fulle etasjer samt underetasje og loftsetasje. Totalt utgjør dette 8 335 kvadratmeter bruttoareal.

Eiendomshistorikk
1879: Katolsk menighet etablert i Fredrikstad.
1887: St. Joseph-søstrene til byen.
1888: Et lite sykehus blir etablert.
1899: En katolsk kirke ble bygd (arkitekt Ole Sverre).
1923: Den første av dagens murbygninger oppført (arkitekt Victor Nordan).
1936: Andre byggetrinn fullført (arkitekt Per Nordan).
1955: Søsterhjem oppført.
1956: Det nye sentralsykehuset ferdig (arkitekt Ole Øvergaard).
1966: Siste fløy oppført.
1971: De to sykehusene slått sammen.
1987: De siste St. Joseph-søstrene forlot Fredrikstad.

(Kilde: Landsverneplan for St. Joseph)