30 år med revmatologisk avdeling

- Det har vært et eventyr, sier seksjonsleder Kristin Dahle Jønsson ved revmatologisk avdeling. Sammen med kollegaene kunne hun onsdag feire avdelingens 30 års jubileum i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 02.02.2017
Jubileum for revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold
Sykehusets revmatologiske avdeling kunne denne uka feire 30 år.

​Avdelingen som ligger i Sykehuset Østfold Moss tilbyr poliklinisk behandling til pasienter med ulike ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet.

Kristin Dahle Jønsson synes årene har gått unna i en fei, og er den av de rundt 20 ansatte som har vært med helt siden starten.

- Jeg hadde nok ikke trodd at jeg skulle bli så lenge på ett sted, men årene har gått. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, og folk slutter jo ikke. Jeg er veldig stolt av her vi er i dag, smiler Dahle Jønsson.

Personalet på revmatologisk avdeling er svært stabilt. Rundt 20 medarbeidere fordelt på leger, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom er tilknyttet avdelingen i Moss, og jobber mye tverrfaglig.

Flere flyttinger

Jønsson var med da avdelingen startet i A4 i Fredrikstad for 30 år siden, med 10 senger. Siden har det blitt en rekke flyttinger og endringer.
- Jeg husker godt i 1995, da kom avgjørelsen om at vi skulle få 24 senger. Vi fylte alle sengene med en gang.

Avdelingen flyttet fra Fredrikstad til Sarpsborg, hvor de en periode var sammen med kirurgi. Det synes Jønsson synes det var en spennende tid.
Etter noen år var det færre pasienter som hadde behov for å bli innlagt.

- Rundt 1999 kom det flotte biologiske medisiner til leddgiktpasientene. Medisiner som gjør at de fungerer mye bedre. Det fjerner ikke sykdommen, men kan brukes og gjør at mange pasienter klarer å være i jobb og får en mye bedre hverdag, sier seksjonslederen.

Deretter fulgte diskusjoner rundt avdelingen, før de flyttet til Moss i 2009. Da ble antall senger igjen redusert til 10.
- Jeg trodde ikke det skulle gå så fint å kutte i antall senger, men så det viste seg at vi ikke klarte å fylle alle, forteller Jønsson.

I dag tilbyr avdelingen i Moss kun poliklinisk behandling til pasientene, og har dessuten dagpost som er bemannet med en sykepleier og en lege til kl. 20.00.

- Men vi holder fortsatt på med at vi skulle hatt en seng. Det er ikke ofte, men det kan være at vi må sende pasienter til Kalnes eller av og til også til Rikshospitalet. Optimalt sett kunne jeg ønske at vi var en del av Kalnes, fordi jeg ønsker meg fagmiljøet på Kalnes. Men når det ikke var plass til oss, så klarer vi oss bra her også, sier hun.

Friskere pasienter

Avdelingen har mellom 11. 000 og 12. 000 konsultasjoner i løpet av ett år, mange er kronikere som har kommet til behandling i mange år.

- Generelt er pasientene mye friskere nå. Tidligere var det nok enklere å se at de faktisk hørte til hos oss, men slik er det ikke lenger.
Færre pasienter opereres nå enn tidligere.

Pasientgruppen består stort sett av voksne, og de fleste kommer med leddgikt og andre ledd- og muskelsmerter. Utviklingen innen medisiner og behandlingsmetoder har vært stor, og pasientene kommer tidligere til behandling.

En person iført en hvit frakk
Seksjonsleder Kristin Dahle Jønsson ved revmatologisk avdeling i Sykehuset Østfold kunne aldri i verden tenkt seg å bytte arbeidsplass.


- Vi var nok mer forsiktige før, nå kjører vi mer på når det gjelder behandling. Forskningen har vist at dette er med på å dempe utviklingen av sykdommen, sier Jønsson.

Revma har også en ordning hvor en lege har avsatt tid til å ta imot brukere hvor det oppstår et øyeblikkelig hjelp-behov. Men ved hjelp av kontakt med pasienter på telefon, reduseres svært mange undersøkelser.

- Ofte kan det være nok å berolige dem med at smertene de kjenner er helt normale, eller at de får svar på spørsmål de lurer på. Det har spart oss for en del konsultasjoner, medgir Jønsson, og tilføyer at det er helt noe annet å bli diagnostisert med muskel- eller leddsykdom i dag sammenliknet med for 25 år siden.

- Det er ikke fint at folk er syke, men vi har kommet mye lengre i dag. Det har vært en eventyrlig utvikling rett og slett, og den har det vært fantastisk å få være med på, sier Jønsson.


Revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold
  • ​ Holder til i Sykehuset Østfold Moss
    • Arbeider med ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet
    • De fleste pasienter har akutte og kroniske leddsykdommer som urinsyregikt, leddgikt, Bekhterevs sykdom og slitasjegikt. Er også spesialavdeling for rygglidelser som for eksempel isjias og benskjørhet (osteoporose)
    • Avdelingen har høy kompetanse på leddundersøkelser med ultralyd og avansert utstyr for diagnostikk av benskjørhet
    • Gir kun poliklinisk tilbud til pasienter