200 000 kroner i gave til barne- og ungdomsklinikken

Fredrikstad Tuberkuloseforenings stiftelse har gitt 200 000 kroner i gave til kompetanseutvikling i lunge- allergiseksjonen ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold Kalnes.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 28.06.2017
Sist oppdatert 30.06.2017
Fredrikstad tuberkuloseforenings stiftelse har gitt pengestøtte til kompetanseutvikling i barne- og ungdomsklinikken i SØ.
Bak fra v. Jon Olav Gjengstø Hunderi, Nives Porianou, Jørund Enger-Olsen, Susanna Bøe Skatt, Jon Terje Lunde og Terje Evensen. Foran fra v. Grete Christophersen, Tove Lie, Cathrine Skabo, Karen M. Fowler og Helene Myrberg. Foto: Sykehuset Østfold

​Gleden var stor da Terje Evensen og Grete Christophersen fra styret i stiftelsen nylig møtte teamet som jobber med lunge og allergisykdommer ved Barne- og Ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold.

- Dette er svært inspirerende og en generøs gave til avdelingen vår, som skal brukes til fagutvikling og kompetanseheving. Det er et viktig bidrag til vårt videre arbeid, sier overlege Jon Olav Gjengstø Hunderi. Hele det tverrfaglige teamet som jobber med lunge- og allergisykdommer ved barne- og ungdomsklinikken var med og møtte representantene fra stiftelsen.

Hunderi forteller at de jobber med å utvikle kompetanse innenfor diagnostikk og behandling av barn med kronisk respirasjonssvikt og søvnapné syndrom. Dette er barn som tidligere har blitt henvist til Oslo for oppfølging.

- Støtten fra Fredrikstad tuberkuloseforenings stiftelse gir oss en kjempegod mulighet til å utvikle oss og bli enda flinkere, sier han.

Hunderi fortalte også litt om det viktige arbeidet innenfor allergidiagnostikk. Denne våren startet barnepoliklinikken med kostprovokasjoner som er gullstandarden innenfor diagnostikk av matvareallergier.
- For at et barn skal kunne ha en god utvikling, er det viktig at vi ikke holder barnet unødvendig borte fra matvarer de egentlig kan spise, sier overlegen.

Fredrikstad Tuberkuloseforening ble dannet tidlig på 1900-tallet for å hjelpe de som var rammet av tuberkulose, og har takket være gaver og frivillig innsats bidratt med hjelp gjennom mange år. Foreningen bygde blant annet sanatoriet på Åsebråten. I 2000 ble foreningen gjort om til en stiftelse, som har som mål å gi mest mulig støtte lokalt. Stiftelsens bidrag gis først og fremst til formål som skal gi trivsel og helse for eldre i Fredrikstad, samt til tiltak for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, tuberkulose.
- Vi strakk strikken litt, og mener barneavdelingen kommer under tiltak for det sistnevnte, sier Evensen, og forteller at stiftelsen tente på å gi støtte til kompetanseheving av medarbeidere i sykehuset.
- Vi vil jo at sykehuset skal være så godt som mulig, sier Evensen.