1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

Både utvikling av ny app for blodgivere og spillbasert trening for raskere og bedre vurdering av slagrammede, er innovasjonsprosjekter Sykehuset Østfold får midler til fra Helse Sør-Øst.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 10.01.2018
Sist oppdatert 15.03.2018
Ingunn Olsen og Jarl Schjerverud
Innovasjonssjef Ingunn Olsen og prosjektleder Jarl Schjerverud er godt fornøyd med at Sykehuset Østfold mottar 1,3 millioner kroner i Helse Sør-Øst midler i støtte til to innovasjonsprosjekter. Foto: Sykehuset Østfold

​- Når vi jobber så målrettet med innovasjon over mange år, så er det gøy at det gir resultater i form av flere ideer og innovasjonsmidler for å utvikle og teste løsninger og tjenester det er behov for, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen i Sykehuset Østfold.

Gladmeldingen fra Helse Sør-Øst kom ved utgangen av 2017, og dermed fikk Sykehuset Østfold godkjent støtte til seks innovasjonsprosjekter i løpet av fjoråret. Først 2,9 millioner kroner fordelt på fire prosjekter første halvår, og deretter 1,3 millioner kroner før årsskiftet. 

- I den siste runden fikk vi støtte til to av tre prosjekter vi søkte om, og begge handler om behovsdrevet innovasjon, sier Olsen.

Det er fagbioingeniør Ida Helgestad ved Senter for laboratoriemedisin og avdelingssjef Volker Solyga i avdeling for nevrologi, som står bak ideene til de to innovasjonsprosjektene som nå mottar støtte fra Helse Sør-Øst.

Mer blod

Blodbanken spiller en viktig rolle i arbeidet med å sikre blod og verve nye givere, og ideen er å utvikle og ta i bruk en applikasjon for smarttelefon.

Les mer om å gi blod

​Blodbanken i Østfold har blodbanker i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss og Askim. Blod kan ikke fremstilles kunstig, og vi er avhengig av mennesker som gir av seg selv. Vil du bli blodgiver eller vite mer om det å gi blod? Her finner du mer informasjon.

I motsetning til mange andre livsviktige legemidler kan ikke blod fremstilles kunstig, men må gis fra ett menneske til et annet. 2 prosent av Norges befolkning gir blod, og det er nest dårligst i Europa. De norske giverne gir imidlertid mye oftere enn giverne i andre skandinaviske land for å dekke behovet for blod.

- For å henge med i den teknologiske utviklingen som skjer rundt oss, må vi se på hvordan vi kan teste og ta i bruk digitale kanaler for å nå eksisterende givere og for å verve nye. En app kan bidra til å erstatte flere av dagens ineffektive og gammeldagse metoder, sier Olsen.
 
Målet er å utvikle en blodgiverapplikasjon som giverne laster ned til sin smarttelefon, som vil effektivisere og modernisere prosessene rundt innkalling, identifisering, kommunikasjon med blodgiverne og verving. Her er det mange forhold som skal avklares, som prosjektet skal dykke dypere inn i underveis.

Trene på prosedyrer

Det andre prosjektet som gikk gjennom nåløyet blant de mange søknadene, er et nytt prosjekt knyttet til spillteknologi. SØ og prosjektet spillbasert trening for raskere og bedre vurdering av slagrammede, mottar 750 000 kroner i støtte.

Hvert år får rundt 15 000 mennesker i Norge hjerneslag, og det er også den tredje vanligste dødsårsaken her i landet.

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) er en skala-/scoringsbasert undersøkelse som brukes både nasjonalt og internasjonalt for å vurdere nevrologisk utfall hos slagpasienter.

Sykehuset Østfold ønsker å bruke erfaringer og ekspertise innen spillteknologi til å utvikle et spill-/simuleringsbasert test- og treningsverktøy for å øke effektiviteten og kvaliteten i NIHSS-undersøkelsen og dermed sikkerheten, kvaliteten og effektiviteten i behandlingen av slagrammede. Spillbasert simulering av NIHSS vil kunne sikre lik opplæring og prosessforståelse for involverte helsepersonell.

Var først ute

- Vi var først i klassen når det gjaldt å ta i bruk spillteknologi/spillbasert simulering som en læringsarena. Først i forbindelse med innflytting i nytt sykehus for å gjøre medarbeidere kjent og trene på nye arbeidsprosesser i det nye sykehuset. Dette er litt mer spesifikt for oss og ikke med en umiddelbar overføringsverdi til andre. Når det gjelder det nye innovasjonsprosjektet vårt med spillteknologi for raskere og bedre vurdering og behandling av slagrammede, så er det overførbart også til andre situasjoner, påpeker innovasjonssjefen.

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig for helsepersonell å trene på situasjoner og arbeidsoppgaver, men spillteknologi kan bidra til å simulere virkelighetsnære scenarioer på en PC-skjerm, tablett eller mobiltelefon.
- Å vinkle inn mot å trene på kritiske prosesser, prosedyrer og andre vanlige arbeidsoppgaver, her ligger det et stort potensiale. Dette er relevant også for mange andre sykehus, sier Ingunn Olsen, som er godt fornøyd med at Sykehuset Østfold nok en gang får støtte til å jobbe videre med et spillteknologiprosjekt.

Ida Helgestad
Ida Helgestad i Senter for laboratoriemedisin er prosjektleder for innovasjonsprosjektet som har som mål å utvikle en blodgiverapplikasjon. Foto: Sykehuset Østfold


Rajiv Advani
Overlege Rajiv Advani ved nevrologisk seksjon er med i gruppen for innovasjonsprosjektet som skal gi raskere og bedre vurdering av slagrammede gjennom spillbasert trening. Foto: Sykehuset Østfold