- Viktig å øve på krisesituasjoner

Torsdag 31. august gikk alarmen for en fullskalaøvelse i Sykehuset Østfold. Scenario var et helikopterstyrt ved siden av landingsplassen ved sykehuset på Kalnes. En rekke mennesker ble skadet, og mange var tilsølt med skadelig flybensin. Under helikopterstyrten ble også strømmen kuttet i et sengeområde.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.09.2017
Under årets fullskalaøvelse, fikk sykehuset testet hvordan vi kan ta imot og behandle mange pasienter samtidig.
Under årets fullskalaøvelse, fikk sykehuset testet hvordan vi kan ta imot og behandle mange pasienter samtidig. Foto: Sykehuset Østfold

​- Det er viktig at vi skaper scenarier som kunne ha skjedd i virkeligheten. Under den forrige fullskalaøvelsen trente vi for eksempel på å kunne ta imot mange skadde personer etter flystyrt i Rygge, sier øvingsleder Stein Kristian Helgesen.

Mange avdelinger var involvert i øvelsen, og også samarbeidende nødetater var til stede.
- Det er mye som må stemme for at et sykehus skal kunne håndtere slike alvorlige hendelser på en god måte. Tydelig rollefordeling og godt samarbeid, både internt i sykehuset og mellom sykehuset og andre nødetater, er helt nødvendig for at vi skal ha en god beredskap i Østfold, sier Just Ebbesen, beredskapsleder og administrerende direktør.
 
Under årets fullskalaøvelse, fikk sykehuset testet hvordan vi kan ta imot og behandle mange pasienter samtidig. Studenter fra Høgskolen i Østfold stilte som markører/«pasienter», og var sminket slik at skadene skulle se så realistiske ut som mulig. Noen pasienter hadde kritiske skader, men de fleste hadde mindre kritiske kutt‐ og bruddskader. Det var også pasienter med røykskader og brannskader.

Sanering på skadested

Mange av pasientene måtte spyles før de kunne komme inn i akuttmottaket for å fjerne skadelig flybensin.
- Nye retningslinjer sier at denne saneringen av pasienter skal gjøres på skadestedet. Dette fikk vi prøvd for første gang under denne øvelsen, og det var også første gang vi samarbeider med brannvesen om dette, sier Helgesen.

Uten strøm

En del av øvelsen var også å øve på hvordan sykehuset skal håndtere situasjonen hvis strømmen blir borte i en del av sykehuset.
- Øvelsen var vellykket. Pasientene fikk rask og god hjelp, og strømbortfallet ble håndtert godt. Etter at strømmen ble borte, testet sykehuset også hvordan vi kan håndtere en situasjon hvor nødstrømsaggregatene ikke virker, og vi må bruke strøm fra batteri, sier Helgesen.

Blir grundig evaluert

Hver avdeling som var involvert, ble evaluert underveis i øvelsen av medarbeidere fra andre avdelinger og eksterne evaluatorer. Det vil også være en grundig evaluering av hele øvelsen.
- Det viktigste med en øvelse er at vi skal være trygge i en beredskapssituasjon, og at vi skal kunne finne viktige forbedringsområder, sier Ebbesen.

Godt planlagt

Det ligger mye arbeid bak planleggingen av en fullskalaøvelse, både av prosjektgruppen og også i avdelingene som har satt opp egne øvingsmål for øvelsen.
- Alle de involverte fortjener ros for innsatsen, både før og under øvelsen, sier beredskapslederen.

Fullskalaøvelse ved Sykehuset Østfold 2017

Fullskalaøvelse ved Sykehuset Østfold 2017

Fullskalaøvelse ved Sykehuset Østfold 2017

Fullskalaøvelse ved Sykehuset Østfold 2017

Fullskalaøvelse ved Sykehuset Østfold 2017

Fullskalaøvelse ved Sykehuset Østfold 2017