- Vi må sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie

- I de aller fleste tilfellene er opplysningene trygt oppbevart i sykehuset, men i det siste har vi hatt to avvik hvor lister med pasientnavn er funnet på steder de ikke skal være, sier Jostein Vist, avdelingssjef juridisk avdeling og fungerende personvernombud i Sykehuset Østfold.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 28.06.2023
Jostein Vist
En liste ble funnet på parkeringsplassen av en besøkende, som umiddelbart tok kontakt med sykehuset og det ble sørget for at listen ble makulert, og den andre listen ble funnet av en medarbeider i en korridor inne på sykehuset. Begge listene inneholdt informasjon om pasienter i form av navn og avdelingstilhørighet. Begge avvikene er fulgt opp internt i tråd med rutiner, og hendelsen hvor et dokument ble funnet på parkeringsplassen er meldt til Datatilsynet.

Et stort ansvar

Sykehuset Østfold håndterer en voldsom mengde personopplysninger hver eneste dag.
- Alle forstår selvsagt at dette er arbeidsuhell som kan skje i en hektisk arbeidshverdag. Likevel er hver slik hendelse en hendelse for mye.  Vi har som medarbeidere i et sykehus, taushetsplikt som gir oss et stort ansvar for å sikre at dokumenter med personopplysninger ikke kan leses av uvedkommende, sier Vist.

Avhengig av tillit

Vist tror ikke at slike hendelser skjer oftere nå enn tidligere, men avvikene er likevel så alvorlige at de gir grunnlag for en påminnelse.

- I en så stor organisasjon som sykehuset, med en del turnover, vil vi til enhver tid måtte jobbe med dette. Som sykehusansatte betros vi den mest private informasjon om enkeltmennesker som vi kan tenke oss. Det er grunnleggende for tilliten til helsepersonell at pasienter har tillit til at deres opplysninger behandles korrekt. Det skal ikke mange hendelser til for å ødelegge tillit, avslutter Vist.