- Vi må klare å beholde sykepleierne

Både i Sykehuset Østfold og andre sykehus er det store utfordringer knyttet til høy turnover. – Vi må gjøre hva vi kan for å beholde sykepleierne. Da må vi vite hva som motiverer dem til å bli, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.02.2023
Sist oppdatert 07.03.2023
Klinikksjef Volker Solyga
Klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin, Sykehuset Østfold

Klinikk for medisin er i gang med et omfattende prosjekt hvor målet er å beholde og utvikle sykepleiere i døgnområdene.

Prosjektleder Inger-Lise Rud Foss

Prosjektleder Inger-Lise Rud Foss

- Hva er årsakene til at folk slutter? Og hva skal til for å bli? Først når vi vet dette, kan vi sette inn de riktige tiltakene, sier Inger-Lise Rud Foss som leder prosjektet «Beholde og utvikle sykepleiere i medisinske døgnområder».

Blir i sykehuset

Prosjektet har kontaktet alle sykepleiere som har sagt opp jobben i medisinske døgnområder i perioden fra september 2021 til september 2022. I alt 74 sykepleiere sluttet i løpet av de 12 månedene. Hovedgrunnen til at sykepleierne slutter i de medisinske døgnområdene, er at de har for mye å gjøre.

- Men vi ble overrasket over at halvparten av sykepleierne som har sluttet hos oss, fortsatt er i sykehuset i andre avdelinger. Vi ser at medarbeiderne våre er attraktive for andre avdelinger. Så vi er en god rekrutteringskilde. Men vi trenger absolutt å beholde sykepleierne hos oss selv, sier Foss.

64 prosent av sykepleierne som sluttet i døgnområdene, ga seg før de hadde vært ansatt i tre år.

Ulike ønsker og behov

For å få kunnskap om hva som motiverer sykepleierne til å bli, har prosjektet også intervjuet sykepleiere og seksjonsledere som fortsatt jobber i døgnområdene.

- Vi ser at hvor lenge sykepleierne har vært ansatt et sted, betyr mye for hva som gjør at de motiveres til å bli. Vi må klare å beholde de nyansatte, men vi må også ivareta de som har vært ansatt lenge. Vi har mange veldig syke pasienter, og vi trenger mye god kompetanse, sier hun.

Ønskene og behovene sykepleierne har, varierer, men ønsket om å øke egen kompetanse gjelder de fleste. Enten det er nyutdannede sykepleiere som ønsker å lære av de erfarne, eller det er erfarne sykepleiere som ønsker faglige utfordringer.

- Vi hører at sykepleierne som har vært lenge et sted, bruker mye tid på opplæring. Det vil si at det er lite tid igjen til egen utvikling og kompetanseheving, og dette er et savn, sier prosjektlederen.

Går nøye gjennom resultatene

Prosjektet vil vare fram til sommeren 2024. Før vinterferien skal prosjektet sammen med fagutviklingsrådgiverne i de ulike avdelingene, tillitsvalgte og vernetjeneste, verifisere funn og gå gjennom resultatene i en workshop.
- Det er viktig at vi sammen kommer opp med tiltak som er gjennomarbeidet, sier Foss.

Klinikk for medisin er en stor klinikk i sykehuset. Per i dag er det 284 faste ansatte sykepleiere og faste sykepleiervikarer i døgnområdene. De ulike døgnområdene tar imot pasienter innen fagområdene hjerte, infeksjon, lungemedisin, nevrologi, gastromedisin, akuttgeriatri og nyremedisin.

- Vi håper tiltakene prosjektet kommer opp med, vil føre til at sykepleierne blir værende i døgnområdene. Det er viktig at vi både klarer å holde på de nyansatte, og at vi finner gode løsninger slik at våre erfarne sykepleiere ikke slutter, sier klinikksjefen.

Bredt sammensatt

Prosjektgruppen består av prosjektleder, sykepleiere og fautviklingsrådgivere fra ulike døgnområder, tillitsvalg, seksjonsledere, HR-rådgiver og klinikkrådgiver.

​