- Vi har spart liv

Siden tarmkreftscreeningen startet i Sykehuset Østfold i 2012, er det avdekket tidlig kreftsykdom hos 129 personer. – Når vi oppdager kreft i tarmen tidlig, kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg. Det betyr at pasienten kan bli helt frisk, sier overlege Per Sandvei.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 17.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En mann iført hvit skjorte
- Jeg er selv i målgruppen og jeg var rask til å takke ja da jeg fikk invitasjon til å delta i studien, sier seksjonsoverlege Per Sandvei.

​Sykehuset Østfold er et av to sykehus i et nasjonalt pilotprogram for screening av tykk- og endetarmskreft. Hele 70 000 østfoldinger, det vil si alle damer og menn som var mellom 50 og 75 år da studien startet i 2012, har fått eller får en invitasjon til å delta i studien.

- Halvparten av disse blir tilbudt en undersøkelse på sykehuset av nedre del av tykktarmen. Den andre halvparten får tilbud om å sende inn en avføringsprøve for å undersøke om det er blod i avføringen, sier Sandvei.

Studien ble startet etter initiativ fra professor Geir Hoff, og ledes nå av Thomas de Lange fra Kreftregisteret. Per Sandvei styrer framgangen i Østfold på vegne av gastroenterologisk seksjon ved Sykehuset Østfold. Det andre sykehuset som ble valgt som pilot, er Bærum sykehus. Til sammen 140 000 personer, det vil si alle mellom 50 og 74 år i Østfold og Bærum, samt deler av Buskerud, inviteres til å være med i studien.

Halvparten takker ja

Til nå har snart 50 000 østfoldinger fått tilbud om å delta i screeningen, og invitasjonene vil fortsette å bli sendt ut til studien avsluttes i 2018.
- Omtrent halvparten av de som blir spurt, takker ja til å være med. Selv om vi selvfølgelig skulle ønske at prosenten var høyere, er dette resultatet omtrent som forventet, sier Sandvei.

Tilfeldig utvalgt

Om personene som inviteres med i studien, får tilbud om undersøkelse eller å sende inn avføringsprøve, er tilfeldig.
Avføringstestene som kommer i posten, sendes til Radiumhospitalet for analysering. Det skal tas i alt 5 prøver i løpet av de neste ti årene. De som viser seg å ha blod eller antydning til blod i avføringen, får tilbud om en grundig undersøkelse.  

Østfoldingene som blir tilfeldig utvalgt til undersøkelse av nedre del av tarmen, får en innkalling til Sykehuset Østfold Moss. Tarmen undersøkes ved å bruke et fleksibelt skop
- Undersøkelsen er vanligvis lite plagsom, og det er ikke behov for smertestillende, sier Sandvei.

Dersom det oppdages polypper i tarmen, blir pasienten sendt videre til koloskopi hvor mer av tykktarmen undersøkes. Dette gjelder også de som har levert prøve hvor det er funnet blod i avføringen. Under denne undersøkelsen, kan pasienten få både smertestillende og beroligende.
Illustrasjon Pixabay
- Tarmkreft utvikler seg fra polypper. Under koloskopien fjerner vi alle polypper, både små og store. Polyppene blir deretter undersøkt mikroskopisk. Under koloskopien kan vi også oppdage kreftsykdom tidlig. Det betyr at pasienten kan bli operert før kreften sprer seg, sier Sandvei.

Funn og tall fra studien startet, analyseres grundig. Per i dag er tallene 3,5 år etter at piloten startet, klare. De viser at 6,25 prosent av de som deltar i studien, har fått fjernet polypper. Det vil si 1477 personer. 129 av disse har blitt operert for tarmkreft som ble påvist tidlig.

Hyppig kreftform

I september i år sa nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten ja til et nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmskreft.
Kreft i tykktarmen er en av de hyppigste kreftformene som opptrer både hos menn og kvinner.

- Det er enighet om at tykktarmkreft er det mest fornuftige å screene på. Tarmkreft gir få symptomer før svulsten kan ha blitt ganske stor. Men heldigvis er dette en kreftform som utvikler seg ganske langsomt. Når vi oppdager blod i avføring eller polypper, har vi derfor en god mulighet til å fjerne sykdommen, sier Sandvei.

Økt kompetanse

For å håndtere de mange undersøkelsene, er det bygget opp et eget screeningssenter i sykehuset i Moss.
- Undersøkelser av tarmen gjøres i utgangspunktet kun av gastroenterologer som er mage- og tarmspesialister. Før vi startet opp hadde vi et intensivt halvår med opplæring av nyutdannede leger som nå kan utføre tarmundersøkelser. Totalt har vi lært opp ni leger, sier Sandvei.

Vil sammenligne

Etter ti år skal det undersøkes hvor mange som har fått påvist kreft i tykktarmen.
- Vi ønsker å sammenligne de to deltakergruppene, for å finne ut om det er mulig å avgjøre hvilken undersøkelse som egner seg best som screeningmetode. Det er gjort flere undersøkelser på dette tidligere, men ikke så omfattende som den vi nå er i gang med, sier Sandvei.