- Stolt av hva vi kan tilby

I løpet av de tre første dagene i april ble det født hele 35 små på Sykehuset Østfold Kalnes. – Det var helt nødvendig å utvide tilbudet til fødende. Nå har vi barselrom nok til at far eller medmor kan få bli på sykehuset og bli kjent med den minste, sier Eirin Paulsen, klinikksjef i klinikk for kvinne-barn.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 06.04.2017
En gruppe kvinner i hvite skjorter
Medarbeidere i kvinneklinikken på Kalnes har siden nyttår ønsket 711 små velkommen til verden. F.v. Ann Morris, Guri Vognild, Cecilie Sommerstad, Britt Helene Skaar Udnæs og Anika Knutsson.

Lyse, romslige fødestuer med teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig, badekar og lystgass, gjør det attraktivt å føde i Østfold. Med ni fødestuer har sykehuset hele tiden hatt god kapasitet til å ta i mot fødende, men antall barselrom som brukes etter fødsel, ble det manko på etter innflytting i det nye sykehuset.

I perioder med mange fødsler, måtte derfor

Eirin Paulsen
føde-barsel på Kalnes omgjøre flere enkeltrom til dobbeltrom.
- Dette var ikke ønskelig, verken for de nybakte foreldrene eller for medarbeiderne. Ikke minst var det leit at far/medmor og søsken ikke kunne få være så mye til stede som de ønsket, sier Paulsen.

Kapasiteten gjorde også at sykehuset ble nødt til å prioritere kvinner fra eget opptaksområde først. Det førte blant annet til at svenske kvinner som ønsket å planlegge fødselen i Østfold, fikk nei.
- Vi har en avtale med Sverige som vi ikke klarte å oppfylle. Med utvidelsen av kvinneklinikken, er svenske kvinner fra grensetraktene igjen velkomne til Kalnes, sier hun.

God kompetanse

8. mars, på selve kvinnedagen, åpnet kvinneklinikken de nye rommene. I tillegg til at det nå er 30 barselrom, har avdelingen også ansvaret for sju observasjonsrom for gravide som må innlegges på sykehus i løpet av svangerskapet, og ni pasientrom for gynekologiske pasienter.
- At vi har samlet et bredt tilbud til kvinner gjør at vi alltid har medarbeidere med god kompetanse på dette feltet, innen rekkevidde. De ulike fagområdene samarbeider tett, og vi har leger lett tilgjengelig, sier hun.

Differensiert tilbud

Stortinget har bestemt, i tråd med WHO sine anbefalinger, at norske kvinner skal ha et differensiert fødetilbud. Det betyr at fødetilbudet er tilpasset den enkelte kvinnes antatte behov for omsorg og oppfølging under fødselen.
På Kalnes er alle fødestuer utstyrt med teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig.
- Vi har investert i moderne utstyr for overvåkning av barnet under fødselen, såkalt sentralisert fosterovervåkning. Det innebærer at overvåkning av barnets hjertelyd overføres direkte til vaktsentralen i tillegg til å vises på fødestuen, sier klinikksjefen.

Er det ikke behov for avansert overvåkning under fødselen, vil utstyret ikke bli tatt i bruk.
- Vi ønsker normale fødsler, og medisinsk assistanse kun når det er nødvendig, sier hun.

Kan føde i vann

Store badekar er tilgjengelig for fødende, hvis det er et ønske, og det medisinsk sett ligger til rette for det. Badekarene kan både brukes før og under fødsel. At lystgassen er tilbake i Sykehuset Østfold, er også populært, med nye og bedre masker slik at mindre lystgass siver ut i rommet.

- Vi er glad for at vi kan tilby denne formen for smertelindring. Lystgass er noe mange fødende ønsker å benytte. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig epidural og annen smertelindring, sier hun.

Seksjonsleder Cecilie Sommerstad ved badekar

- Det er til og med mulig å bruke lystgass mens man ligger i badekaret, sier seksjonsleder Cecilie Sommerstad.

Jordmor Sandra Åkenes-Carlsen klargjør fødestol

De ni fødestuene er utstyrt med moderne fødestoler. Jordmor Sandra Åkenes-Carlsen gjør rommet klart til å kunne ta imot neste fødende.