- Skaper tillit og trygghet

I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, forteller anestesisykepleier og verneombud Jørgen André Olsen.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 15.05.2020
Sist oppdatert 18.05.2020
Medarbeidere holder kosedyr på operasjonsavdelingen.
- Vi har kort tid på oss, om lag ti minutter, til å skape en god relasjon til barnet og foreldrene i forbindelse med en operasjon. Kosedyrene bidrar til smidighet, sier Jørgen A. Olsen. Her med Victoria Farfan fra Stiftelsen Sykehusbarn.

Å gjennomgå en operasjon på sykehus kan være skremmende nok for oss voksne, men ikke minst for barn. Anestesisykepleier på operasjonsavdelingen og verneombud Jørgen André Olsen har derfor tatt initiativ til et lite, men effektivt tiltak for å lette opplevelsen hos de yngste pasientene på avdelingen – nemlig kosedyr som gave for å skape tillit og trygghet hos barna som befinner seg i en sårbar situasjon.

- Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for dem – og vi ser at det har effekt, forteller han.

Les også: Planlegger for 80 intensivplasser

Stiftelsen Sykehusbarn bidrar

«Kosedyrprosjektet» ble igangsatt på Kalnes i forrige uke, og det er Stiftelsen Sykehusbarn som bidrar med kosedyrene til operasjonsavdelingen. Flere paller står klare til levering, og stiftelsen ordner med det praktiske rundt leveringen og sørger for at premiene blir fraktet til Sykehuset Østfold. Fra før har stiftelsen et godt samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken på Kalnes, der det blant annet deles ut julegaver til de yngste pasientene hvert år.
Medisinstudent og representant fra Stiftelsen Sykehusbarn, Victoria Farfan, forteller at stiftelsen nå også ser frem til å lette sykehusoppholdet for barn på operasjonsavdelingen.

Kosedyr på operasjonsavdelingen på Kalnes.

- Barna på operasjonsavdelingen får kosedyr og diplom, forteller Jørgen A. Olsen og Victoria Farfan.

- Vi er veldig glade for å kunne bidra med noe positivt for disse barna. Og vi jobber hele tiden for at det skal være mest mulig flyt over leveringene, og lite merarbeid for medarbeiderne i sykehuset, å motta gavene fra oss, sier hun.

«Sykepleier-band»-initiativ ga økonomisk støtte

Samarbeidet mellom operasjonsavdelingen og Stiftelsen Sykehusbarn kom på plass på en gøyal måte, da bandet Pento Playboys, bestående av kun anestesi – og operasjonssykepleiere fra Kalnes, hadde spillejobb på en festival som ble arrangert i fjor. Da spørsmålet om honorar kom opp, besluttet bandet at pengene skulle gå til nettopp Stiftelsen Sykehusbarn. Festivalarrangøren syntes også at ideen var god, og bestemte seg for å donere 20 % av pengene som inntjent under bandets opptreden, til stiftelsen.

- Vi setter stor pris på slik støtte. I dette tilfellet ble det dobbelt opp – både økonomisk støtte til oss og fokus på saken vi jobber for, sier Farfan.

Ni års drift

Stiftelsen Sykehusbarn ble etablert i november 2011 av Magne Helander og Trond E. Hansen. Helander og Hansen var begge fedre til jenter med alvorlige kreftdiagnoser. Helander har blant annet berørt hele Norge med sin åpenhet rundt datteren Ylvas kreftsykdom i sosiale medier, og har også utgitt boken «Englepappa – historien om Ylva og meg».

Stiftelsen Sykehusbarn samarbeider med 25 sykehus i Norge, og jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser under behandlingsperioden. Et viktig mål er å bedre forholdene for barna – i form av å spre glede, oppmuntring og skape positive øyeblikk i hverdagen. Stiftelsen gjennomfører hvert år flere prosjekter og arrangementer. Stiftelsen er avhengig av økonomisk støtte, og får i dag inntekter gjennom bedriftsdonasjoner, private innsamlingsaksjoner, private givere, minnegaver samt gjennom grasrot-andelen.

Medarbeidere på operasjonssalen.

Victoria Farfan og Jørgen A. Olsen på operasjonssalen. De jobber for at barn som kommer hit, skal få en så god sykehusopplevelse som mulig.

- God respons

Verneombud Jørgen André Olsen forteller om svært god respons fra hovedpersonene selv i «kosedyrprosjektet» – nemlig barna selv.

- Ja, og det er veldig fint å se at barna er så fornøyde bare ved å få et kosedyr. I tillegg til kosedyret får de en kul diplom som signeres av oss og lamineres. På denne står det at barnet er modigere enn doktoren. Med tiden ser vi for oss å dele ut grønnkledde kosebamser med «operasjonslignende» tøy, og det kommer.

- Hva er det som er tøffest for de minste ved å bli operert?

- Barna er ofte veldig avhengig av foreldrene - og trenger trygghet. Og vi har kort tid på oss, og lag ti minutter, til å skape en god relasjon til barnet og foreldrene. Disse minuttene må brukes fornuftig, og alt som bidrar til smidighet i denne krevende situasjonen for dem, er positivt. Og kosedyrene blir her en viktig avledningsmanøver som viser seg å bety mye, avslutter Olsen.

Les mer: Stiftelsen sykehusbarn