- Pasienter og helsepersonell trenger hjelp til å redusere bruken av sovemedisiner

11. juli markeres «Benzodiazepine Awareness Day» i hele verden. Markeringen har som mål å øke bevisstheten om de uheldige sidene ved bruk av sovemedisiner hos eldre. – Vi vil gi pasienter og helsepersonell verktøy til å redusere bruken av sovemedisin hos eldre, sier overlege og forsker Enrico Callegari i alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal
Publisert 11.07.2023
Callegari Portrett

Geriatrisk avdeling i Sykehuset Østfold Kalnes deltar sammen med blant andre Oslo universitetssykehus i BE-SAFE, et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal fremskaffe kunnskap som er nødvendig for å redusere bruken av sovemedisiner, og derigjennom forbedre sikkerheten og kvaliteten på pasientbehandlingen. Prosjektet omfatter leger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende.

Hvorfor benzodiazepiner?

Benzodiazepiner brukes bl.a. for å behandle angst og søvnproblemer. Selv om disse medisinene kan lindre søvnproblemer på kort sikt, er lang tids bruk risikabel. Mange studier viser økt risiko for avhengighet, fall og kognitiv svikt hos eldre som bruker slike medisiner gjennom lang tid.

Likevel bruker mange eldre benzodiazepiner mot søvnproblemer hver dag. De første resultatene fra BE-SAFE er basert på en grundig gjennomgang av eksisterende litteratur, samt en spørreundersøkelse blant pasienter og helsepersonell. Resultatene tyder på at pasienter og helsepersonell trenger hjelp med å redusere bruken av benzodiazepiner. Forskerne vil publisere hovedfunnene i studien i løpet av de kommende månedene.

- Å trappe ned og slutte med benzodiazepiner er en kompleks prosess som krever en sammensatt tilnærming, sier Callegari.

Han er i tillegg til å være overlege i sykehuset, en erfaren og anerkjent forsker innen legemiddelbruk blant eldre.

- Prosjektet vårt vil gi både helsepersonell og pasienter nødvendige verktøy for å redusere, og forhåpentligvis slutte med sovemedisiner. Ved å øke bevisstheten og fremme samarbeidet mellom alle som er involvert, kan vi forbedre livskvaliteten til eldre, fortsetter Callegari.

Som en del av «Benzodiazepine Awareness Day» henvender forskerne i BE-SAFE-prosjektet seg til helsepersonell, beslutningstakere i helsevesenet og publikum.

- Gjennom økt engasjement og åpen dialog vil vi fremme kunnskap, bevissthet, og tryggere og mer pasientsentrert behandling. Dermed kan søvnproblemer blant eldre bli behandlet bedre, avslutter Callegari

Om prosjektet:

BE-SAFE-prosjektet er et europeisk forskningsprosjekt finansiert av EU under arbeidsprogrammet HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01: Enhancing quality of care and patient safety. Prosjektets varighet er fra 2022 til 2027. Se www.besafe-horizon.eu for mer informasjon.