- Pasientene føler seg sett, hørt og respektert

- Det er ingen tvil om at flyttingen til Kalnes har vært en positiv opplevelse for pasientene, sier Vigdis Abrahamsen Grøndahl ved Høgskolen i Østfold. Hun leder en forskergruppe som har undersøkt hvordan pasientene opplevde sykehuset i Fredrikstad og hvordan de opplever det nye sykehuset på Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.03.2017
En parkeringsplass foran en bygning
Pasientene er godt fornøyd med det nye sykehuset på Kalnes.

​Undersøkelsene ble gjennomført ved at innlagte pasienter fikk et spørreskjema med totalt 41 spørsmål. I tillegg ble det gjort dybdeintervjuer med 23 pasienter. Undersøkelsen i Fredrikstad ble utført i perioden 7. – 20. september i 2015, mens undersøkelsen på Kalnes ble utført i perioden 29. august – 11. september 2016.

​Pasientene som ble spurt om å delta, var pasienter som ble skrevet ut etter innleggelse i en sengepost. I 2015 var det 253 pasienter mellom 18 og 98 år som deltok. I 2016 var det 346 pasienter mellom 18 og 97.
- Målet var å undersøke pasientenes erfaringer med kvaliteten på helsetjenestene, sier Vigdis Abrahamsen Grøndahl.

Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Spørsmålene tok for seg om pasientene fikk informasjon om hvem som var ansvarlig lege og sykepleier, om pleiepersonell klarte å sette seg inn i pasientens situasjon, om de fikk snakke med leger og sykepleiere i enerom, om de fikk nok hjelp til stell, om de selv fikk være med og bestemme, og om pleien ble styrt av pasientens behov snarere enn personalets rutiner.

- På alle disse spørsmålene skåret pasientene signifikant høyere på Kalnes i 2016 enn de gjorde i Fredrikstad i 2015. Det eneste unntaket var på spørsmål om medpasienter var til god støtte. Der så vi tydelig at enerom påvirker kontakten med andre pasienter. Samtidig er enerom også grunnen til at et stort antall pasienter svarer at de får mulighet til å snakke med lege og sykepleier på tomannshånd, etter at sykehuset flyttet til Kalnes, sier hun.

Resultatene av undersøkelsen:

Bord

 

- Når skalaen går fra 1 til 4, er resultater over 3 gode resultater. Så vi ser at pasientene i Sykehuset Østfold også var fornøyde med kvaliteten i 2015. Men resultatene fra Kalnes året etter, er enda mer positive, sier Grøndahl.

Forskergruppen vil fortsette å analysere resultatene fra undersøkelsen, og planlegger å utgi flere artikler på bakgrunn av funnene.

​Forskergruppen

Forskergruppen består av medlemmer fra Høgskolen i Østfold og fra Sykehuset Østfold.

Fra Høgskolen i Østfold: Prosjektleder PhD og førsteamanuensis Vigdis Abrahamsen Grøndahl, førstelektor Kirsti Lauvli Andersen, høgskolelektor Hilde Marie Andreassen, PhD og førsteamanuensis Catharina Bjørkquist, PhD og førsteamanuensis Ann Karin Helgesen, PhD og førsteamanuensis Jörg Kirchhoff, professor Helge Ramsdal, høgskolelektor Eli-Anne Skaug og høgskolelektor Liv-Solveig Tvete.

Fra Sykehuset Østfold: PhD og forskningssjef Waleed Ghanima, avdelingsrådgiver Anne Karine Roos og PhD og rådgiver Lise Aagaard Sørby.