- Mest imponert over innsatsen som mange medarbeidere har lagt ned

Les om vår spennende historie! Lege og forfatter Jan Henrik Lund er aktuell med historieboken "Sykehus i Østfold i 225 år". Bokarbeidet startet han opp med for 15 år siden.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 20.12.2019
Sist oppdatert 21.12.2019
Overlege Jan Henik Lund
Årets julegave til Sykehuset Østfolds medarbeidere er historieboken «Sykehus i Østfold i 225 år», skrevet av overlege Jan Henrik Lund. Forfatteren selv har vært ansatt ved Østfolds sykehus i hele fire tiår, og har i løpet av denne perioden innehatt mange ulike roller – som lege, tillitsvalgt, styremedlem og leder. Lund kjenner sykehushistorien godt, og forteller at han i alt har jobbet med boken på si i hele 15 år.

- Dette har vært fritids- og feriearbeid for meg. Jeg har hatt god tid til å planlegge, sier forfatteren, og påpeker at han har hatt gode samarbeidspartnere med seg hele veien. I tillegg forteller han om god støtte fra sykehusets ledelse i forbindelse med ferdigstillelsen av historieboken.

Tok selv initiativ

Én motivasjon til å skrive om historien til Østfolds sykehus har vært å samle og dele kunnskapen og minnene som finnes. Og så mye har skjedd at ikke alt har fått plass i boken. Lund forteller at den eneste utfordringen han har støtt på i arbeidet med boken, er plassmangel.

Nedtegnelsen av sykehushistorien startet tilbake i 2006, da sentralsykehuset i Fredrikstad var 50 år, og det ble planlagt å utgi noe historie. Daværende kommunikasjonssjef Trond Degnes, journalist Geir Hasle og Jan Henrik Lund samarbeidet om heftet «Lys våken i 50 år», og Lund startet arbeidet med å få på plass en samlet oversikt over alle Østfoldsykehusene. Flere i Sykehuset Østfold fikk etter hvert øynene opp for historiearbeidet, blant annet Irene Dahl Andersen. Det var mens hun var konstituert som administrerende direktør at ideen om en historiebok som en julegave til de ansatte så dagens lys. Arbeidet ble intensivert våren 2019, og manuskriptet var ferdig 1. september.

I arbeidet med historien har Lund blant annet lest bunker med årsmeldinger fra arkivet, samt lest årganger på årganger med aviser. Det som har tatt mest tid, men som også har vært mest hyggelig, har vært alle samtalene med gamle kollegaer og medarbeidere som har gått foran.

Imponert over mange medarbeidere

I tillegg til å beskrive de mange ulike institusjonene i Østfold, forteller også historieboken om betydningsfulle enkeltmennesker og deres unike historie.

- Jeg er mest imponert over den enorme innsatsen som så mange mennesker har lagt ned over så mange år – mange ganske alene i jobben sin. Dette er pleiere, leger og andre ansatte som har brukt livet sitt på å hjelpe syke østfoldinger. Blant annet St. Josephssøstrene, som drev sykehus i Fredrikstad og Halden med livet som innsats, og kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller, sier Lund.
Forfatteren lar seg også fascinere av den politiske historien som ligger bak Østfolds sykehus.

- Det er mange skjulte agendaer og uuttalte motiver som har styrt hvordan dette har gått. Det pågikk en kontinuerlig politisk diskusjon om samlokalisering fra 1980 til 2000, og den faglige utviklingen gikk raskere enn politikerne klarte å følge med på. Men man lykkes å få til en samling på Kalnes takket være framsynte og modige krefter.
Lund påpeker også at plassmangel har vært en hodepine både da og nå, og at historien her har en tendens til å gjenta seg.

Overlege Jan Henik Lund

Forfatter Jan Henik Lund med historieboken.

Vanskelige mediesaker

Boken «Sykehus i Østfold i 225 år» forteller også om saker som mediene har plukket opp gjennom årenes løp, som har vært svært vanskelige å håndtere, både for sykehuset og samfunnet. Det er den årelange striden om antall sykehus i fylket og deres akuttfunksjoner som har fått mest spalteplass i media. I tillegg har sykehusenes økonomiske situasjon fått mye oppmerksomhet.

- I den lange sykehushistorien på 225 år, så finnes det både gode og vonde saker. Sykehus er en farlig bedrift, men det har vært viktig for meg å tegne et reelt bilde, og ikke et glansbilde, av historien. Så mange også mindre hyggelige detaljer har også fått sin plass i boken.

God respons

Jan Henrik Lund forteller om god respons på historieboken så langt, både fra sykehusets medarbeidere og Østfoldmediene. Og selv om den er ment som en julegave, kan også boken kjøpes i handelen og bestilles på nett.

- Hvordan føles det å holde boken i hendene?

- Det føles veldig bra. Men å vente på boken fra trykkeriet var som å vente på en fødsel. Så får vi se hva fortsettelsen bringer. Jeg sitter på mye kunnskap og historie, som gjerne kan bli til flere bøker, avslutter Lund, som håper at Sykehuset Østfolds medarbeidere vil finne glede i å lese om den spennende og innholdsrike historien til Østfolds største arbeidsplass.