- Legen bør sitte, ikke stå

- Det er så enkelt å sette seg ned inne hos pasienten, og det har så stor effekt. Det gir en helt annen trygghet for pasienten og hjelper oss å bygge tillit, sier Astrid Eri-Montsma, avdelingssjef og overlege i geriatri.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 21.09.2017
Astrid Eri-Montsma med visittstol
Den nye visittstolen blir flittig brukt når Astrid Eri-Montsma går visitt.

​En oransje stol, merket «Visittstolen», plasseres ved siden av sengen til pasienten. Det er legevisitt i døgnområde 9. Overlege Astrid Eri-Motsma setter seg ned.

- Når vi setter oss ned inne hos pasienten, føler pasienten at vi har mer tid. Det skaper et rom for tillit, og gjør det enklere for pasienten både å stille spørsmål og å komme med viktig informasjon, sier hun.

En idé fra Vestre Viken

Det var brukerutvalget ved Vestre Viken som utviklet ideen om visittstolen. Deres poeng var at visitten ikke tar lenger tid om legen står eller sitter. Men for pasientene har det stor betydning om legen setter seg ned.

- Vi har ofte eldre pasienter og de er gjerne redde for å være til bry. Da er det viktig at de ikke føler at vi har det så travelt. Og selv om vi ikke behøver å bruke lenger tid når vi setter oss ned, gir det en helt annen ro i rommet, sier Eri-Montsma.

Et nasjonalt tiltak

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har innlemmet visittstolen som et tiltak for å forbedre dialogen mellom pasienter og helsepersonell.

- Jeg ble veldig glad da jeg hørte om innføring av en egen visittstol. Jeg lærte hvor viktig det er å sette seg ned og møte pasienten i samme høyde, av eldre kollegaer i Nederland for mange år siden. Og jeg har vært opptatt av å bringe dette videre til assistentleger og turnusleger i avdelingen her. At vi nå får egne stoler på pasientrommene, vil være en god påminnelse for alle i hverdagen, sier hun.

Viser omsorg

Hensikten med visittstolen er at legen skulle sette seg ned under visitten og snakke med pasienten i øyehøyde, istedenfor å stå ved sengen og se ned på pasienten. Det ville signalisere tid, respekt, kontakt og jevnbyrdig kommunikasjon. 

- Pasienten viser oss en stor tillit når vi behandler dem. Det er viktig at vi møter pasienten på en likeverdig måte. Vi må spørre hva pasienten selv ønsker og føler, og oppfordre dem til å stille spørsmål hvis det er noe de lurer på. På den måten viser vi at vi virkelig bryr oss om de som ligger i sengen. For det gjør vi.

Illustrasjonsbilde

Bare spør!

Sykehuset Østfold kjører kampanjen «Bare spør!» i hele uke 38. Budskapet er en oppfordring til pasienter og pårørende om å spørre hvis det er noe de lurer på eller ikke forstår. God dialog mellom pasienter og helsepersonell reduserer risikoen for feil og misforståelser.

Kampanjen er utarbeidet av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Programmet skal bidra til færre pasientskader og bedre pasientsikkerhet i Norge.

Les mer om kampanjen i Sykehuset Østfold her