- Et betydelig løft for en sårbar gruppe

Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.  – Et betydelig løft for en sårbar gruppe, sier direktør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, Erik Borge Skei.

Akershus universitetssykehus
Publisert 24.05.2018
Statens barnehus Moss
Statens barnehus Moss

​Årlig kommer det om lag 1200 barn til avhør ved Statens barnehus i Moss. Hovedoppgaven til barnehusene er å samordne tilrettelagte avhør (tidligere dommeravhør), medisinske undersøkelser, behandling og oppfølging av barn som kan ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller har vært vitne til dette.

Til nå har et fåtall av barna som er på Barnehusene fått medisinsk undersøkelse, og medisinskfaglig kompetanse på barnehusene har vært etterspurt. Daværende leder i Norsk barnelegeforening, Ingebjørg Fagerli, etterlyste i Aftenposten november 2016 øremerkede midler for å bygge opp viktig medisinskfaglig kompetanse ved Barnehusene.

Nå har midlene kommet

Helse Sør-Øst RHF har for 2018 fått 11 millioner til å sikre helseundersøkelser i egen region. Tilsvarende gjelder også andre regioner. Sykehusene er forpliktet til å stille med spesialiserte barneleger og sykepleiere til sitt tilhørende barnehus.

Nå stiller Ahus lege og sykepleier til disposisjon 120 dager i året, fordelt på tre leger og to sykepleiere. Personellet vil fortsatt være ansatt ved Ahus, men tjenestegjøre ved barnehuset i Moss.

Det er også inngått en slik avtale med Sykehuset Østfold, som vil ha personell på plass 80 dager i året.

Kompetent fagmiljø

- Sammen med Sykehuset Østfold sender vi daglig leger og sykepleiere til Moss. Dette er et betydelig og viktig løft for en svært sårbar gruppe, sier Erik Borge Skei, klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Ahus har et solid fagmiljø innen sosialpediatri, med fire barneleger, barne- og ungdomspsykiater, sosionom, ortoped, radiograf og familieterapeut. Dette sikrer oppfølging på sykehuset.

Viktig tilbud til utsatte barn i Akershus og Østfold

Samarbeidet skal sikre barnehuset et godt medisinsk tilbud som styrker muligheten til å gi god hjelp til barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.
Helsedirektoratet er i ferd med å ferdigstille faglige veiledere og retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom barnehusene og sykehusene.

Gjensidig nytte – bedre totaltilbud

Erfaringene personellet får ved barnehuset vil også styrke kompetansen ved Ahus. Fagdager til fremme av gjensidig fagutvikling og kompetansebygging vil inngå i arbeidsoppgavene.

Ahus har samtidig laget egen turnus internt på sykehuset for å styrke organiseringen av undersøkelsene ved Barnemottaket i Barne- og ungdomsklinikken.
-­ Slik er det totale tilbudet til denne gruppen pasienter styrket betydelig, sier Erik Borge Skei.