- Dette var veldig inspirerende

Da helseminister Bent Høie hørte at poliklinikken i Halden ved DPS Halden/Sarpsborg har klart redusere antall avviste henvisninger ved å ta alle pasienter inn til en vurderingssamtale, bestemte han seg for å besøke fagpersonene for å få vite mer.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.07.2018
Sist oppdatert 12.08.2020
Bent Høie på besøk i Haldenklinikken
F.v. Svein Gurvin, brukerutvalget, Jovi Prodanovic, psyk.spesialist, Jarle Refnin, seksjonsleder, Lars Skahjem, psyk.spesialist, Bent Høie, helseminister, Kari Gjelstad, avd.sjef, Nina Kristiansen, sekretær, og Jon Rekstad, psyk.spesialist SMP Moss

​- I årets sykehustale fortalte jeg at jeg er bekymret for det store antall avviste henvisninger. Det var enheter som avviste opp til halvparten av pasientene som ble henvist. Og dere var jo der, sier helseministeren.
- At vi avviste flest i landet, kom faktisk som en overraskelse, sier Jarle Refnin, seksjonsleder for polikliniske tjenester Halden.

Jarle Refnin

Jarle Refnin

Stor enighet

For et år siden viste statistikken at DPS Halden-Sarpsborg avviste over 40 prosent av henvisningene de mottok. Dette bestemte poliklinikken i Halden seg for å gjøre noe med.

- Medarbeidere fra alle de ulike fagfeltene i seksjonen, gikk gjennom hele prosessen sammen, og vi var alle enige om å prøve denne løsningen. Nå er andelen avviste henvisninger redusert til mellom 10 og 15 prosent, sier Refnin.

Det er først og fremst en annen måte å jobbe på og organisere seg på som har bidratt til den store reduksjonen i antall avvisninger.

- Nå avviser vi kun de pasientene som åpenbart ikke hører hjemme hos oss, eller fordi de av ulike grunner er feilhenvist fra fastlegene. Ved henvisninger som er sendt feil, sender vi disse videre til rett instans. Alle de andre tar vi inn til en vurderingssamtale, sier Refnin.

Grundig kartlegging

En uke før vurderingssamtalen, innkalles pasientene til sekretær for å fylle ut en utredningsmappe som består av en rekke skjemaer som skal fylles ut. Skjemaene skal gi et bedre grunnlag å vurdere pasienten ut fra. Dette legges inn i journal og er tilgjengelig for fagpersonene før selve vurderingssamtalen.

- Pasientene fyller ut skjemaene på egen hånd, men vi er tilgjengelige hvis de har spørsmål, sier Nina Kristiansen, sekretær med koordinerende funksjon.

Det er én psykiater, to psykologspesialister og to erfarne psykologer som har ansvar for å gjennomføre vurderingssamtalene.
- Vi mener det er en klar suksessfaktor at det er dedikerte personer som er vurderingsansvarlige, sier seksjonslederen.

Mer ressurser på inntak

For en seksjon som i utgangspunktet hadde mer enn nok å gjøre, var det en viss skepsis til å skulle innkalle alle henviste pasienter til en times samtale.

– Den nye arbeidsformen medfører at vi bruker betydelig mer ressurser på selve inntaksarbeidet, og vi var litt rede for at vi skulle drukne i arbeid. Men det gjorde vi ikke. Dette er mye takket være kontorpersonalet som har en viktig rolle med logistikken. Med en grundig kartlegging og utredningssamtale viser det seg at færre pasienter kommer inn til behandling i poliklinikken nå enn før, sier Refnin.

Kvalitetssikring

Per i dag har poliklinikken hatt nærmere 300 pasienter inne til vurderingssamtale etter at de endret arbeidsform i november i fjor.
- Ved å bruke kartleggingsskjemaene og gjennom samtalen, sikrer vi at det er de riktige pasientene som blir sendt til videre behandling. Vi forteller dem hva vi kan tilby, og får avklart hvilke forventninger og forhåpninger pasientene selv har, sier psykologspesialist Lars Skahjem.

De pasientene som kommer til samtale og som det viser seg heller bør få hjelp for eksempel i primærhelsetjenesten, får en grundig forklaring på hvorfor.
- Vi har få klager fra dem som får høre at de ikke hører hjemme hos oss. For en del mennesker kan det være godt å høre at reaksjoner på for eksempel sorg eller andre livskriser, kan være normale reaksjoner. I slike tilfeller har vi ofte en dialog med fastleger og kan trygge dem på hvordan de kan følge opp pasientene. Fastlegene er også velkomne til å ta kontakt med oss for å få råd og veiledning, sier Skahjem.

En viktig samtale

At en henvisning blir avvist er en belastning både for pasienten og for den som har henvist pasienten til spesialisthelsetjenesten.
- Måten vi gjør dette på nå, er ikke bare en siling av pasienter. Alle som innkalles får en time med en erfaren psykiater eller psykolog. Det betyr også at samtalene er en form for behandling. Møtet mellom mennesker er viktig, både for pasienten og for den som skal vurdere henvisningen, sier avdelingssjef Kari Gjelstad.

Mange akutte tilfeller

Hun presiserer at ordningen gjelder pasienter som henvises til planlagt behandling, og ikke pasienter som henvises til sykehuset som øyeblikkelig hjelp-pasienter.
- I løpet av årets fem første måneder har vi i Halden/Sarpsborg i tillegg hatt over 2000 akuttinntak, og vi har et erfarent akutteam som rykker ut når det er behov for øyeblikkelige tiltak, sier Gjelstad.

Bent Høie og Kari Gjelstad

Bent Høie og Kari Gjelstad