- Dette klarer vi sammen

- Vinteren har vært vanskelig både for medarbeidere og pasienter. Heldigvis vet jeg at sykehuset er fullt av motiverte medarbeidere som gjør sitt beste for at situasjonen skal bli bedre. Og jeg har tro på at vi skal klare det, sier konstituert administrerende direktør, Irene Dahl Andersen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.04.2018
Irene Dahl Andersen
Irene Dahl Andersen er konstituert administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

I går 25. april hadde hun sin første arbeidsdag som øverste leder i sykehuset, etter at Just Ebbesen trakk seg fra stillingen som administrerende direktør. 

- Det var naturlig for meg å si ja til å ta over siden jeg jo fram til nå har vært viseadministrerende direktør og stedfortreder for Ebbesen. Jeg kjenner heldigvis også sykehuset godt, sier Dahl Andersen.

Rektor på høgskolen

I 1978 var Dahl Andersen ferdig utdannet sykepleier, og jobbet i noen år på Rikshospitalet.   Men det mange østfoldinger med helsefaglig bakgrunn forbinder henne med, er fortiden som lektor ved Østfold Sykepleierhøgskole.
I perioden 1996-2003 var hun rektor og øverste leder ved den nyopprettede Høgskolen i Østfold.

Under samme tak

 Nå er det lenge siden åremålsstillingen som rektor ved høgskolen, løp ut. I år er det 15 år siden hun overtok jobben som divisjonsdirektør i sykehuset, med ansvaret for psykisk helsevern og rusbehandling.
- I løpet av disse årene har omstillingene innen psykisk helsevern vært formidabel. I tillegg til å etablere og utvikle de distriktsbaserte tjenestene, har en av de viktigste fanesakene for meg vært å samle somatikken og psykisk helsevern under samme tak i det nye sykehuset på Kalnes.

På rett vei

 Dahl Andersen har ledet klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling helt siden hun startet i sykehuset. Hun var også konstituert administrerende direktør i 2008, ved Leiv Kvales bortgang.

Hun har vært stedfortreder for Just Ebbesen siden han startet i sykehuset for ni år siden.
 - Et lederskifte berører oss alle, men jeg har respekt og forståelse for den avgjørelsen Ebbesen tok. Han har ledet sykehuset gjennom krevende år, og det er lagt gode planer for hvordan vi sammen skal arbeide med de utfordringene som vi står i. Nå skal vi fortsette å jobbe systematisk for å nå målene. Resultatene nå viser gode tendenser, sier hun.

Hektisk start

 Dag 1 som sykehussjef var travel. Først møte med Østfoldbenken på Stortinget i Oslo, deretter et oppklarende møte med fylkesmannen i forbindelse med bekymringsmeldinger fra medarbeidere i døgnområder i sykehuset.

- Jeg tror alle vi har snakket med forstår at vi arbeider hardt for å håndtere utfordringene vi har i sykehuset. Og jeg er ikke i tvil om at alle ønsker at vi skal lykkes, sier hun.

En lagspiller

 Kvelden før hun offisielt overtok som sykehusdirektør, stilte hun på særdeles kort varsel på et dialogmøte i Son for å informere Vestbys innbyggere om overgangen fra Ahus til Sykehuset Østfold.

- Jeg valgte å ta med meg et solid team fra Sykehuset Østfold som kunne bistå med å svare på spørsmål. Det er nemlig slik jeg jobber best, som lagspiller, sier hun.

Mye godt i SØ

 Nå ser hun fram til å samarbeide med medarbeidere og tillitsvalgte for å finne gode løsninger til beste for pasientene.

- Selv om det er tøffe tider, må vi minne hverandre på alt det gode arbeidet som gjøres i sykehuset hver eneste dag. Det er langt mer som fungerer enn det som ikke fungerer, og vi har mange grunner til å være stolte av arbeidsplassen vår, sier hun.

Ny stedfortreder

 Fagdirektør Helge Stene-Johansen er stedfortreder og medisinskfaglig rådgiver for Irene Dahl Andersen.