- Dette kan redde liv

- Oppdager vi kreft i tarmen tidlig, kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg, sier overlege Per Sandvei. Nå vil alle 55-åringer i Østfold og Vestby få tilbud om tarmscreening.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.08.2022
Per Sandvei
Per Sandvei, avdelingssjef og overlege i gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold.

I dag 22. august er det offisiell åpning av det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft.  De første som inviteres til å delta er de som er født i 1967. Tilbudet sendes deretter ut til alle det året de fyller 55 år.

I Østfold og Vestby ble de første invitasjonene sendt ut i allerede i mai.
- Det har gått ut nærmere 200 invitasjoner til personer født i 1967. Personene sender selv inn en avføringsprøve. Dersom det er blod i avføringen, blir de innkalt til en koloskopiundersøkelse på sykehus. Til nå har tre personer vært til koloskopiundersøkelse her i sykehuset, sier Per Sandvei, avdelingssjef og overlege i gastromedisinsk avdeling.

Lang erfaring

Sykehuset Østfold har lang erfaring med tarmscreening.
- Sykehuset Østfold startet som pilot for tarmscreening allerede i 2012, og vår erfaring er at dette er et tilbud alle bør takke ja til, sier Sandvei.

Resultatene av pilotstudien som inkluderte 140 000 personer i Østfold og Bærum, var så lovende at regjeringen bestemte seg for å innføre et tilbud om undersøkelse i hele landet. Invitasjonen vil gå til alle det året de er 55 år. På grunn av pandemien er det nasjonale programmet noe forsinket, men fra i høst vil stadig flere områder av landet få tilbudet. Målsettingen er å gjøre tilbudet landsdekkende innen 2024.

- I løpet av årene vi var pilot, avdekket vi tidlig kreftsykdom hos mer enn 240 personer i Østfold. Når vi oppdager kreft i tarmen tidlig, kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg. Det betyr at pasienten kan bli helt frisk, sier Sandvei.

Tar testen selv

Metoden som brukes i Norge når screeningprogrammet starter, er en test for blod i avføringen. Personen får først tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for driften av Tarmscreeningsprogrammet. Deretter får personen tilsendt et prøvesett i posten. Testen tar personen hjemme selv og sender inn til analyse. Analysering av prøver knyttet til det nasjonale tarmscreeningsprogrammet, vil bli gjort i Akershus Universitetssykehus.

Koloskopi gjøres lokalt

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 vil få påvist blod og bli innkalt til koloskopi, i følge Tarmscreeningsprogrammet. Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen innkalt til en koloskopiundersøkelse ved sitt lokale sykehus. I Sykehuset Østfold gjøres undersøkelsene i sykehuset i Moss.

Mer informasjon

Kreftregisteret har utarbeidet god informasjon om Tarmscreeningsprogrammet både til befolkningen og til helsepersonell. Informasjonen finner du på kreftregisterets nettside

tarmscreening.no