- Dette er en suksess

- Å kunne gi barn og ungdom både fysisk og psykisk behandling på samme sted og til samme tid, er det eneste riktige, sier overlege og seksjonsleder Marcus Schmidt i barne- og ungdomsklinikken på Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.11.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Hanne Reitan og Marcus Schmidt
Hanne Reitan og Marcus Schmidt i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold Kalnes

​I dag er det ett år siden hele det nye sykehuset på Kalnes ble tatt i bruk. Da ble det ett felles sykehus for somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern i Østfold. For den nye barne- og ungdomsklinikken ga det å bli samlet under ett tak, helt nye muligheter. Her jobber spesialister på fysisk og psykisk helse tett sammen hver dag, for å gi barn og ungdom et bredt og nødvendig tilbud.

- Endelig kan vi jobbe sammen, samtidig og på samme sted, både når det gjelder alvorlig fysisk sykdom og følelsesmessige problemstillinger hos barn og ungdom, sier barnepsykiater Hanne Reitan.

Ønsket tettere samarbeid

Samarbeidet mellom barneavdelingen og barne- og ungdomspsykiatrien er ikke av ny dato, men at de befinner seg i samme lokaler til enhver tid, er nytt.  I flere år var en overlege fra barne- og ungdomspsykiatrien til stede i barneavdelingen i Fredrikstad fast en dag i uka. I tillegg hadde de en vaktordning slik at hjelp kunne tilkalles.

Da det nye sykehuset ble planlagt, samarbeidet de to avdelingene tett for å finne de beste løsningene. I dag er spesialister fra barne- og ungdomspsykiatrien på plass i barn- og ungdomsklinikken alle hverdager. Felles morgenmøter, felles legevisitter når det trengs, og tverrfaglige møter, har stor verdi.

- Mange barn og ungdom som kommer på sykehus har behov for flere typer hjelp. Vi kan gi både pasientene våre og de pårørende, bedre behandling og oppfølging når både spesialister på fysisk og psykisk helse kommer inn tidlig, sier Schmidt.

Hjelper hele familien

Det kan være mange grunner til at barn og ungdom som blir innlagt på sykehus, har behov for hjelp fra psykisk helsevern. Det kan være alvorlig akutt sykdom eller kroniske sykdommer som er vanskelig å håndtere. Det kan være små barn som er livredde for sprøyter, eller barn som har vært innblandet i ulykker.

Familieperspektivet er også veldig viktig når barn og ungdom blir syke.
- Vi bistår både pasienten og familien. En dag kan det være en ungdom med diabetes som ikke tar hensyn til sykdommen sin, som trenger hjelp. Den neste dagen kan det være søsken eller foreldre til en kreftpasient, som har det tungt, sier Reitan.

Psykosomatiske tilstander

En annen stor gruppe pasienter, er de som blir innlagt med fysiske symptomer, men hvor årsaken er en psykosomatisk tilstand som skyldes psykiske eller følelsesmessige problemer.

- Pasientene som kommer inn kan for eksempel hatt vondt i hodet eller magen over lengre tid. De blir grundig utredet av leger her, men ofte ser vi tidlig tegn på at det kan være en psykosomatisk årsak. Da ber vi medarbeidere fra barne- og ungdomspsykiatrien om bistand, sier Schmidt.

Da barneavdelingen flyttet fra Fredrikstad, ble avdelingen utvidet til en barne- og ungdomsklinikk for pasienter opp til 18 år.
- Med denne gruppen, som verken er barn eller voksne, følger også andre behov for oppfølging. De er i en fase hvor de gradvis skal hjelpes til å ta ansvar for sin egen helse. I slike tilfeller er det en stor fordel at vi kan gi dem et bredt tilbud, ikke minst at vi har ulike fagpersoner de kan snakke med, sier Schmidt.