- Det viktigste er at barn får en bedre opplevelse av å være på sykehus

Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har siden 2013 tilbudt lystgass til barn som skal gjennom diverse sykehusprosedyrer, for å dempe ubehag og angst. Responsen er svært god, både fra barna selv og de ansatte.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 18.12.2019

Sykepleiere barne og ungdomsklinikken

Hele barne- og ungdomsklinikken har vært involverte i arbeidet med lystgass, og forteller om svært god effekt.

- Det viktigste er at barna får en bedre opplevelse av å være på sykehus. Ingenting betyr mer for oss som jobber med barn til daglig, sier barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver Cathrine Iversen ved Sykehuset Østfold. 

Barne- og ungdomsklinikken forteller om svært gode resultater siden de startet opp med å tilby lystgass til barn i 2013, og siden den gang har over 600 barn har fått lystgass ved Sykehuset Østfold. De ansatte på barne- og ungdomsklinikken får stadig nye henvendelser fra andre barneavdelinger som vil høre om hvordan klinikken jobber med barn og lystgass.

Angstdempende til kortvarige prosedyrer

Lystgass ble aktuelt som et supplerende hjelpemiddel for seks år siden, da barne- og ungdomsklinikken ønsket å tilby et alternativ til beroligende medikamenter ved diverse prosedyrer. Avdelingssjef Harald Hurum tok først initiativet til å prøve ut lystgass på barn ved Sykehuset Østfold, og det ble hentet inn litteratur og erfaringer fra blant annet Sverige og Danmark. Lystgassen er ofte blitt å foretrekke da den har få bivirkninger, god effekt, samt at «rusen» kommer og går på om lag fire minutter.

Gassen er smak- og luktfri, og kan administreres av helsepersonell uten spesiell anestesikompetanse. Den benyttes ved kortvarige prosedyrer på inntil 30 minutter på barn fra 4 år og oppover. Iversen forteller om svært god respons fra de små pasientene selv, samt fra de ansatte som jobber tett på barn. Etter å ha samlet tall og data siden 2013, ser man at resultatene taler for seg - og at det er samsvar mellom barnets og sykepleiernes positive opplevelse av lystgassbruken.

- Vi ser at barna blir avslappet, likegyldige og i noen tilfeller - lattermilde. Lystgassen virker lett smertestillende, den demper angsten og hjelper barna godt på vei gjennom sykehusprosedyren, sier Iversen, som forteller at barna selv bruker uttrykk som «å sveve» og «som å være i en drøm» om lystgassen.

Flere avdelinger følger etter

Lystgass brukes blant annet når helsepersonell skal legge inn sonder og venefloner, utføre spinalpunksjon og ta blodprøver. 

- Det er mange ting vi trenger å gjøre som kan være vondt. I flere tilfeller har lystgass blitt benyttet fremfor narkose. I alt bidrar lystgassen til at vi får utført nødvendige prosedyrer uten at barnet sitter igjen med en skremmende opplevelse, forteller Iversen.

Flere avdelinger på Sykehuset Østfold har fulgt etter. Skadepoliklinikken tok i bruk lystgass i 2015 og øre-nese-hals poliklinikken tok i bruk dette i oktober i år.

Cathrine Iversen trekker frem legene Ketil Størdal, Anette Olsen, Marcus Schmidt og Kari Holte som særlig viktige bidragsytere i lystgassarbeidet ved Sykehuset Østfold, men hele barne- og ungdomsklinikken har vært involverte i arbeidet. Så langt har lystgassprosjektet resultert i to priser, samt omtale i tre medisinske publikasjoner.  I tillegg kom lystgassprosjektet til finalen da Sykehusets Forbedringspris 2019 skulle deles ut i høst.

Barn får lystgass

Over 600 barn har fått lystgass ved Sykehuset Østfold siden prosjektet startet opp i 2013. (Illustrasjonsfoto)

Ingen alvorlige bivirkninger

Til tross for gode resultater på Barne- og ungdomsklinikken, er ikke lystgassen for alle. Gassen har ikke god nok effekt ved smertefulle prosedyrer, samt hos noen få barn med særlig sterk angst.

- Vi har måttet avbryte i 8 % av tilfellene. I 6 % av disse dreide det seg om at barna gjorde motstand mot å ha på seg masken. I 2 % av tilfellene dreide det seg om bivirkninger - blant annet påvirkning av pust og puls, mareritt, svimmelhet og ubehag hos barna. Men vi ser ingen alvorlige følger av lystgass, så våre erfaringer er i alt svært gode, sier Iversen. Det samme konkluderte Folkehelseinstituttet med i sin metodevurdering i 2018.

- Hva med ansatte som eksponeres for lystgass?
- Med vårt system tilføres lystgassen via en demandventil, som kun gir gass når barnet puster inn. Svært lite gass går da ut i rommet når barnet fjerner masken. Men av sikkerhetsmessige årsaker oppholder ingen gravide seg i rommet når det gis lystgass, sier Iversen.
Hun forteller videre at Barne- og ungdomsklinikken er mest stolte av å tilby noe som hjelper barna gjennom det som kan oppleves som en skremmende sykehushverdag.

- Det er fantastisk for oss å se at barna har det bedre med lystgassen. Barn har god hukommelse om smerte og angst, så dette har vært et svært viktig og fremtidsrettet prosjekt som vi håper at flere klinikker og legevakter kopierer, avslutter Cathrine Iversen.

Sykepleier gir lystgass

- Lystgassen virker lett smertestillende, den demper angsten og hjelper barna godt på vei gjennom sykehusprosedyren, sier Cathrine Iversen.


Om lystgass

• Smak- og luktfri gass
• Inneholder 50 % lystgass og 50 % oksygen
• Angstdempende, sederende og smertelindrende
• Virker etter 3-4 minutter, og virkningen avsluttes etter 3-5 minutter
• Kan administreres av helsepersonell uten spesiell anestesikompetanse – forutsatt opplæring