- Det er ikke flaut å spørre

- Det er ikke alltid lett å forstå hva leger og sykepleiere egentlig mener. Da er det viktig at vi som pasienter og pårørende spør, sier Vigdis Yttervik, leder i sykehusets brukerutvalg.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.09.2017
Bare spør!-kampanjen
Under kampanjen "Bare spør!" får pasienter og pårørende i Sykehuset Østfold med seg gode tips til hva de bør huske når det skal til legen.

​Denne uken kjører Sykehuset Østfold kampanjen «Bare spør!». Dette er en oppfordring til pasienter og pårørende om å spørre hvis noe er uklart eller det er noe de lurer på i møtet med helsepersonell. Lederen i sykehusets brukerutvalg mener kampanjen er viktig.

Vigdis Yttervik

- Det er positivt at vi nå får en større bevissthet rundt dette, både blant helsepersonell og oss som brukere av sykehuset. Vi må tørre å spørre, og vi må også ta initiativet til å fortelle hva vi mener er viktig når det gjelder vår egen helse, sier hun.

Ta med en medlytter

Ytterviks råd er å ta med seg en pårørende eller venn til timen hos helsepersonell eller under legevisitten på sykehuset.
- Med en medlytter som man kan snakke med etterpå, blir det så mye enklere å huske og forstå hva som ble sagt. Den som er med kan også hjelpe med å stille spørsmål underveis, sier hun.

Misforståelser kan unngås

Som leder i brukerutvalget har Vigdis Yttervik kontakt med mange personer som stadig er innom sykehuset.

- Mange misforståelser og mye engstelse kan unngås hvis helsepersonell og pasienter har en god dialog. Kampanjen «Bare spør!» kan bidra til at vi alle blir flinkere til både å spørre og å gi informasjon, sier hun.

 

Brukerutvalget i sykehuset

Brukerutvalget i Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Brukerutvalget

Medlemmene i brukerutvalget kommer fra ulike pasientorganisasjoner og har regelmessige møter i sykehuset. Er du interessert i hvilke saker utvalget behandler, kan du få mer informasjon og se referater fra møtene.
Les mer om brukerutvalget
Brukerutvalget

Brukerutvalget

Medlemmene i brukerutvalget kommer fra ulike pasientorganisasjoner og har regelmessige møter i sykehuset. Er du interessert i hvilke saker utvalget behandler, kan du få mer informasjon og se referater fra møtene.
Les mer om brukerutvalget
Brukerutvalget