- Denne dagen har jeg gledet meg til

I dag 18. februar har Hege Gjessing sin første arbeidsdag som administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.02.2019
Sist oppdatert 12.08.2020
Hege Gjessing og Nina Labori
På nyfødtintensiv. Administrerende direktør Hege Gjessing og seksjonsleder Nina Labori.

​- Velkommen til Sykehuset Østfold, sier seksjonsleder Nina Labori på nyfødtintensiv.
Hege Gjessing (46) er på sin første hilserunde i sykehuset. Aller helst ville hun ha hilst på og snakket med alle sykehusets 5000 medarbeidere.
- Sykehuset er stort. Likevel er det viktig at alle deltar i samtalene og diskusjonene, og blir hørt. Sykehuset er fullt av kompetente medarbeidere, sier hun.

Hege Gjessing

Hege Gjessing

Den nye direktøren mener det er viktig å ta seg god tid til ansatte som vil snakke med henne.
- Jeg har hatt spesielt en leder med akkurat de egenskapene. Hun tok seg alltid tid, og jeg lærte hvor viktig det er å virkelig bli lyttet til, sier hun.

Bred erfaring

Gjessing som er utdannet lege, har opparbeidet seg en bred erfaring etter at hun var ferdig utdannet i 2000. Hun har vært både kommunelege og fastlege, og har vært anestesilege i Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Hun har vært på oppdrag for Leger uten grenser i Sudan, og har vært seksjonsleder for akuttmottaket i Kristiansand.

Gjessing har også erfaring fra avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, der hun har jobbet med regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Nå kommer hun fra jobben som konstituert divisjonsdirektør på Kongsvinger Sykehus.

- Jeg trivdes veldig godt i jobben på Kongsvinger sykehus, men da muligheten til å lede Sykehuset Østfold dukket opp, var det et så spennende tilbud at jeg ikke kunne si nei. Dette er et sykehus med et vell av muligheter, sier hun.

Samme fokus

Selv om hun har lang erfaring med direkte pasientkontakt og sykehusjobbing, er hun likevel mest kjent som leder for Yngre legers forening og som president i Legeforeningen, en rolle hun hadde fra 2011-2015.

- Selv om det var en helt annen rolle enn å være leder i et sykehus, var fokuset det samme. Målet for medlemmene i legeforeningen er også å skape gode helsetjenester og best mulig pasientbehandling.

Kjent med utfordringene

Den nye sykehusdirektøren kommer opprinnelig fra Harstad der hun bodde de ti første årene, deretter flyttet familien til Drammen. I dag bor hun på Sagene i Oslo.

Nå gleder hun seg til å bli godt kjent i Østfold og med sin nye arbeidsplass.
- Det er mange muligheter i Sykehuset Østfold, og det blir en spennende tid fremover. Det var derfor jeg sa ja til jobben. Jeg kjenner til utfordringene som har vært siden åpningen for tre år siden. Mitt inntrykk er at det er i ferd med å endre seg nå, og jeg vet at det allerede jobbes iherdig med å finne gode løsninger både for pasienter og for medarbeidere, sier hun.

Ett sykehus

I dag er det akuttsykehuset på Kalnes hun gjør seg kjent med. Det er også der hun vil ha sin kontorplass.
- Men en stor del av pasientbehandlingen vår foregår utenfor akuttsykehuset, og jeg ønsker å dra rundt i fylket og besøke de andre delene av sykehuset så raskt som mulig. Det er viktig at vi alle kjenner at vi er en del av den samme spesialisthelsetjenesten, nemlig Sykehuset Østfold, sier hun.

På overvåkningen

På overvåkningen. F.v. administrerende direktør Hege Gjessing, seksjonsleder Naylah Sørli, intensivsykepleier Hanne Christiansen og sykepleier Heidi Steve.

I akuttmottaket

Hege Gjessing og og sykepleier og tillitsvalgt Romy Christensen.

På omvisning

På omvisning. Spesialrådgiver Trond Birkestrand, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, fagdirektør Helge Stene-Johansen og Hege Gjessing.