- Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trenger

Føde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber for å sikre en så god sykehusopplevelse som mulig for fødende og nybakte foreldre – til tross for koronautbruddet. Les om tiltakene som gjøres, og hvordan du som vordende forelder kan forberede deg på sykehusoppholdet.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 23.03.2020
Nyfødt baby
Føde-barsel-avdelingen på Kalnes er omorganisert for å bekjempe koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

Fagutviklingsjordmor Tone Merete Henriksen ved føde-barsel-avdelingen på Kalnes forteller om en spesiell tid for både foreldre og medarbeidere, som følge av koronasituasjonen i Norge. Men til tross for beredskap, jobber avdelingen for å tilrettelegge for en så normal sykehusopplevelse som mulig for de fødende og deres partner.

- Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trenger. Vi har en plan for både friske fødende, fødende med mistanke om smitte, og fødende med reel smitte, sier Henriksen.

Omorganisering for å bekjempe smitte

Føde-barsel-avdelingen på Sykehuset Østfold er nå omorganisert for å møte utfordringene som koronautbruddet fører med seg. Omorganiseringen har kommet på plass etter omfattende arbeid på alle nivå i sykehuset, og etter tett samarbeid med smittevernavdelingen og nyfødt-, anestesi- og operasjon. Blant annet er det etablert en isolert smitteenhet, en såkalt «uren sone», hvor man forbereder seg på å ta imot fødende med koronavirus. Her skal både barn, mor og medarbeidere beskyttes på best mulig måte.

De øvrige friske pasientene vil få en normal fødsel i «ren sone». Men koronautbruddet fører med seg en del bekymring og uro hos de som skal føde, forteller Henriksen.

Tone Merete Henriksen.jpg

Fagutviklingsjormor Tone Merete Henriksen ved Sykehuset Østfold.

Far må reise hjem etter fødsel

Som et tiltak for å unngå smitte, er det ved Sykehuset Østfold besluttet at far /partner ikke får være med på barsel som tidligere. Men far får, hvis han er frisk og uten symptomer, være med på fødselen som planlagt. At far ikke får være med på barsel har fått mange til å reagere sårt, erkjenner fagutviklingsjordmoren. Hun forteller at de fleste likevel viser forståelse.

- Hvorfor kan ikke far testes for koronavirus, og være med på barsel som vanlig?

- Det er dessverre ikke så enkelt. Man har ikke kapasitet til å teste «alle» besøkende på et sykehus, og det har ingen hensikt å teste personer uten symptomer. Samtidig er det svært viktig å unngå å spre smitte på en avdeling med nyfødte. Vi ønsker å opprettholde «ren sone» og «uren sone», og derfor er tiltaket som gjøres på barsel helt nødvendig. Men vi har selvsagt forståelse for at dette oppleves som tøft for mange, sier Henriksen.

Besøksforbud på fødeavdelingen

Far/ partner får, hvis han er frisk og uten symptomer, være med på fødselen som planlagt, men må senere reise hjem. - Vi vil støtte og hjelpe mor på barsel, sier fagutviklingsjordmor Tone Merete Henriksen.

- Hvordan kan man forberede seg på å være «alene» på barsel, uten far eller partner tilstede?

- Mitt råd er å forberede seg godt mentalt i forkant, og innstille seg på at man kommer til å være på barsel i om lag to døgn. Far/ partner får være med på fødselen og får være sammen med mor og barn i et par timer etterpå, før han reiser hjem. Når far har reist hjem, vil vi gjøre vårt ytterste for at mor skal få den støtten og hjelpen hun trenger i barseltiden, sier fagutviklingsjordmoren. 

Planlagte keisersnitt går som normalt

Henriksen påpeker at planlagte keisersnitt utføres etter planen, til tross for at Sykehuset Østfold er i såkalt gul beredskap.
– Ja, termin er når den er, og planlagte keisersnitt vil gå som normalt. Enn så lenge, så får far/ partner lov til å være med mor på selve keisersnittoperasjonen, men ikke på oppvåkningen, sier Henriksen.

Nyfødt baby

Føde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber for å sikre en så god sykehusopplevelse som mulig for fødende og nybakte foreldre – til tross for koronautbruddet. (Illustrasjonsfoto)

- Legg opp til en alternativ plan

Føde-barsel-avdelingen anbefaler vordende foreldre om å ha en reserveplan dersom far/ partner skulle få feber, luftveisplager eller andre symptomer på sykdom når fødselen inntreffer.

- Personen mor har med seg på fødselen må være frisk, så planlegg for et godt alternativ til en trygg person du kan ha med deg under fødselen hvis far/ partner skulle bli syk. Det kan for eksempel være din mor, søster eller en venninne, sier Henriksen.

- Hva vil du si til vordende foreldre nå, som frykter for å føde under koronautbruddet?

- Først og fremst vil jeg anbefale alle å sette seg inn i de nasjonale retningslinjene for gravide fra Folkehelseinstituttet. Så gjelder det å unngå mest mulig kontakt med mennesker og prøve å holde seg friske. Når tiden er inne, skal dere få den tryggheten, hjelpen og omsorgen dere trenger hos oss, uavhengig av koronasmitte eller ei, sier Henriksen, som forteller at kommunehelsetjenesten kan svare på spørsmål om korona og fødsel på dagtid.

Jordmødre foran fødeavdelingen Kalnes.

Fagutviklingsjordmor Tone Merete Henriksen (fra venstre) og jordmor Anette Solberg Havsjømoen forteller at alle skal få den fødelsomrorgen de trenger på føde-barsel-avdelingen på Kalnes.

- Er det ellers noe man må huske på, når tiden er inne?

- Det er viktig å ikke komme uanmeldt på sykehuset, men å ringe oss først. Er det snakk om smitte, skal det avtales møtested hvor vi møter pasienten med nødvendig utstyr, og får pasienten på plass i riktig sone. De som tar kontakt med sykehusets telefonvaktjordmor må også være forberedt på ekstra spørsmål om feber, hoste, forkjølelsessymptomer og reiseaktivitet hos både den gravide og partneren, avslutter Tone Merete Henriksen.

Les også: Til deg som venter barn