- Vi må se hver pasient

- Det er stor aktivitet i operasjonsavdelingen, og avhengig av størrelsen på inngrepet kan hvert team operere alt fra en til fire-fem pasienter på en dag. Det kan føles litt som et samlebånd, men vi må alltid se den enkelte pasienten, sier Thomas Lie.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 10.05.2024
En person på et sykehusrom
Thomas Lie er nytilsatt som avdelingssjef ved operasjonsavdelingen i Sykehuset Østfold Kalnes.
- For pasienten som trilles inn på operasjonsstuen, er det kanskje den eneste gangen i livet han eller hun er her. Det kan være en skremmende opplevelse for pasienten. Når vi møter pasienten, må alt fokus være på vedkommende. Da er det viktig å være ydmyk for den oppgaven man står overfor og se det unike i hver enkelt pasient, sier den nytilsatte avdelingssjefen på operasjonsavdelingen på Kalnes. 
 
Operasjonsavdelingen som på dagtid bemanner 9 operasjonsstuer i sykehuset på Kalnes, jobber på oppdrag for avdelingene der pasientene er innlagt. Spesielt gjelder dette kirurgiske pasienter, men avdelingen gjør også undersøkelser på medisinske pasienter og på barn og unge. Etterspørselen etter narkose er økende i sykehuset og gjerne ved MR- og gastroenterologiske undersøkelser. 
 
- Operasjonsavdelingen er et «nav» i den kirurgiske virksomheten i sykehuset, og jeg er stolt over å være ny avdelingssjef her, sier han. Thomas ble utdannet anestesisykepleier i 2005, men har også jobbet med andre ting en tiårsperiode før han kom tilbake i 2018. 

Kompleks avdeling 

Operasjonsavdelingen er en kompleks avdeling der en rekke faggrupper samarbeider om pasientene. Mange av medarbeiderne har tatt videreutdanning og mange velger å bli lenge.
 
- Det er et godt tegn at folk velger å bli her, og tar det som et signal om at folkene trives. Operasjonsavdelingen er naturlig nok viktig for avdelinger med pasienter som trenger kirurgisk behandling. Med mange involverte er det også ulike meninger om hvordan vi skal drive avdelingen, og min jobb er å oversette behovet andre avdelinger har til oss, til mine egne folk.
 
Thomas har vært seksjonsleder i operasjonsavdelingen siden 2021.
- At det kan være lurt å ha bakgrunn som seksjonsleder når du skal bli avdelingssjef, er uomtvistelig. Jeg mener at det viktigste ledernivå i sykehuset er seksjonslederrollen. Likevel tror jeg avdelingssjefrollen passer meg enda bedre. Jeg har nok en analytisk tilnærming til ting, og liker å basere ting på fakta når beslutninger skal fattes i samarbeid med våre dyktige medarbeidere.

Sier ja når jeg kan og nei når jeg må

Som personalleder er Thomas opptatt av å være tydelig, tilgjengelig og raus. 
- For meg er det veldig viktig å se folka mine, jeg har som mål å hilse på alle her hver dag og kontordøra står alltid åpen. Folk skal kunne spørre om hva som helst og oppleve at de blir hørt. Både hjemme og på jobb har jeg en intensjon om å si ja når jeg kan og nei bare når jeg må.
 
Det som er viktig for Thomas og som gjør at han har valgt å jobbe ved sykehuset, er å utgjøre en forskjell for både pasienter og medarbeidere. Thomas er også en utålmodig sjel og vil få ting til å skje. 
 
- Jeg er en rastløs sjel og operasjonsavdelingen passer for utålmodige mennesker. Vi er vant med å se responsen med en gang, så på en måte er utålmodigheten en yrkesskade.
 
Thomas har jobbet tett med mange ledere i mange år og har en klar tanke om hva han ønsker å oppnå gjennom ledelse og hvordan han ønsker å framstå.
- Jeg vil være nært der medarbeiderne mine er og være en del av løsningen.
Det å være kald i hodet og varm i hjertet og stå i stormen, er noe jeg alltid prøver på, selv om jeg kanskje ikke alltid klarer det. 
En mann som sitter ved et skrivebord med hånden opp

Å utvikle en kultur tar tid

Thomas har ikke tro på at folkene hans først og fremst skal springe fortere, men at det likevel er nødvendig å lete etter forbedringer, spesielt det som handler om en bedre organisering.
 
- Som type havner jeg fort på løsning, og forsøker å gjøre noe med de enkle «lavthengende fruktene» raskt. Men ser også at mer omfattende prosesser kan være nødvendig i mange saker. Det å utvikle kultur tar tid. Du beslutter deg ikke til en kulturendring, der må du jobbe innenfra. Mennesker vil som regel ikke ha endring, så det å få med seg folk er utfordrende og spennende. Det blir jeg utfordret på hver dag og det er motiverende.

Kompetanse gir mestring

Avdelingssjefen er opptatt av å prioritere kompetanse og faglig påfyll.
- Vi har undervisningsdager og bruker fagsykepleierne aktivt slik at vi hele tiden øver på det som kan komme. Teamarbeid er grunnlaget i hele avdelingen. Operasjonsteam som jobber godt sammen, der alle ser hverandre og alt flyter, det er slik vi vil ha det. Det verste jeg kan gjøre, er å sette folk i situasjoner de ikke kan mestre.
 
¬Når det nye stråle- og somatikkbygget står ferdig, forhåpentligvis i 2030, vil avdelingen få tre nye operasjonsstuer. Det vil kreve mer personell. 
- Det er kjempespennende å få et større sykehus. Per nå har vi god tilgang på helsepersonell, og får mange søkere til ledige stillinger, men jeg bekymrer meg for at det ikke vil fortsette sånn. Vi vil også få flere pasienter, ikke færre. Jeg tror også at vi i framtiden vil ha mer enn en robot i avdelingen.
 
Robotassistert kirurgi er en type kikkhullskirurgi hvor kirurgen kontrollerer de kirurgiske instrumentene  fra en konsoll. Instrumentene har flere bevegelsesmuligheter ved robot-assistert kirurgi enn ved vanlig kikkhullskirurgi. I tillegg er de fleste konsollene for robotkirurgi utstyrt med 3D-kamera som gir bedre dybdesyn.

Flott arbeidsplass

- Sykehuset er en flott arbeidsplass, jeg har mange hyggelige og flotte kolleger. Jeg har fått muligheter her, og opplever å få anerkjennelse og bli verdsatt for den jeg er og den kompetanse jeg har.
 
Thomas er veldig glad for å ha kommet tilbake til anestesi og operasjon, og kan ikke få fullrost aktiviteten i avdelingen.  
- Det skjer så mye godt arbeid her, men vi kan ikke hvile på laurbærene, vi må alltid jobbe på. Hvis arbeidsmiljøet er godt, så tror jeg folkene våre gjøre en bedre jobb. Dette er selvsagt en del av helhet der kompetanse og samarbeid med andre kollegaer er viktige faktorer. 
En person som sitter ved et skrivebord med armene krysset

Skulle blitt flyger

At Thomas havnet i helse som anestesisykepleier, var ikke tilfeldig, men han hadde en annen plan først.
- Som ungdom hadde jeg lyst til å bli flyger, men fordi jeg er fargeblind, måtte jeg finne en annen yrkeskarriere og valgte anestesi. Jeg har alltid vært fasinert av det å gi folk bedøvelse, fordi folk gir oss enorm tillit og lar oss overta alle livsfunksjoner under operasjonene.
 
Thomas er også utdannet i sosiologi og har også en master i ledelse på CV-en. Han har jobbet både på Sintef, Norsk Pasientregister og Helse Sør-Øst som rådgiver før han kom tilbake til sykehuset som klinikkrådgiver her.
 
- Jeg var med i det spennende prosjektet der vi skulle flytte pasientene fra Fredrikstad til det nye sykehuset på Kalnes i 2015. Det var utrolig mange detaljer som skulle på plass og vi traff veldig godt med å ta ned driften i Fredrikstad og få den opp i Sarpsborg. Når jeg hentet ut den siste hjertestarteren i Fredrikstad, kjente jeg at det var et stort øyeblikk.